Evangeliet lukker opp ører og dører i land stengt for kristen tro. (Markus 7,31-37)
pixabay

Evangeliet lukker opp ører og dører i land stengt for kristen tro. (Markus 7,31-37)

Jesus er ekspert på å åpne det som er lukket og stengt. En døv-stum mann fikk hørsel og tale tilbake. I dag åpner evangeliet hjerter hos de som bor i land stengt for kristen misjon.
Av Svein Anton Hansen,  Markus 7,31-37. 16. søndag i treenighetstiden, 24. sept.-17. Publ. 19.sept.-17

Fingre i ører og spytt på fingre som rører ved et annet menneskes tunge. Måten Jesus bruker for å åpne døve ører og en stum munn, virker rare på oss. Han som har makt til å åpne stengte ører og lukkede munner, han kan også åpne menneskesinn. I vår tid gjør Gud også under ved å åpne hjerter til mennesker som bor der hvor kristen tro ikke er lovlig. 

Søndagens tekst står i Markus 7,31-37: «Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galilea-sjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket, og sa til mannen: Effata! Det betyr: Lukk deg opp! Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa: Han har gjort alle ting vel! Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.»

Jesus kan og vil helbrede
Bibelteksten er en av mange hos Markus som handler om helbredelse. Jesus helbredet da, og Jesus kan og vil helbrede i dag. Vi trenger ikke unnskylde oss eller ha ekstra store sykdommer før vi ber Jesus helbrede oss. Han vil også at vi kommer til ham med det som oppleves som små sykdommer. Ikke noe problem er for stort til at Jesus ikke kan løse det, og ikke noe problem er for lite til at han ikke vil bry seg om det. 

Sukk!
Det står i teksten at Jesus sukket. Vi tenker ofte at det å sukke er noe negativt. Hos enkelte mennesker står nesten ordene «sukk og akk» skrevet i ansiktene deres. Det meste i hverdagen har blitt et ork. Enhver utfordring i livet har blitt et problem. Men når Jesus sukker, så er det ikke fordi han er oppgitt. 

Det finnes noen gode «sukk» i Bibelen. For Jesus var det å sukke et uttrykk for bønn og en lengsel etter en gjenopprettelse hos den som hadde det vanskelig. I Bibelen er det ikke bare Jesus som sukker. Det står at både skapningen og mennesker sukker – «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.» (Romerne 8,22-23). Mennesker og skapningen sukker med håp og forventning om en ny himmel og en ny jord, en evighet sammen med Gud selv. 
Noen vers senere i Romerne 8 står det også at Den Hellige Ånd sukker – «På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.» (Rom. 8,26). Tenk så stort og flott, at når Den Hellige Ånd ber for oss, så er bønnen så dyp og intens at ordene blir til et sukk. 
Det kan ligge mye varme, inderlighet og dyptfølt lengsel i et sukk!

Også den forfulgte kirke sukker. Mange titalls millioner forfulgte kristne sukker hver dag til Gud. De sukker over forfølgelse og trengsler. Samtidig uttrykker deres sukk en lengsel etter å være sammen med Jesus for evig. Mange av oss kristne i den rike del av verden kan ta oss selv i at vi sukker over alt fra dårlig vær til få som vil engasjere seg i kristne aktiviteter. Mange av våre sukk blir heller ganske grunne sammenliknet med hva trossøsken andre steder i verden må gjennomgå av vanskeligheter. 

«Effata!»
Jesu sukk og bønn ender i en befaling om at mannens døve ører og lukkede munn må åpnes opp. Markus som skriver dette gjengir til og med ordene på arameisk, Jesu morsmål. «Effata!» betyr «lukk deg opp!» 

Guds Ord, evangeliet har den guddommelige kraften i seg til å klare å lukke opp et stengt menneskes hjerte for nåden Gud har å gi. Når Jesus kommer til et menneske banker han forsiktig på hjertedøren. Dørklinka sitter på innsiden. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesus gir meg lyst til å åpne opp for Gud selv. 
Menneskenaturen, slik jeg er i meg selv, er vidåpen for alt som vil tjene meg selv, alt som føles riktig og godt for meg her og nå. Menneskenaturen forstår seg ikke på evangeliet. Den stenger derfor de gode nyhetene om Jesus ute. Men når Guds Ord leses eller forkynnes, klarer Jesus det kunststykket å klatre inn ørene og åpne opp tanke og tro, hode og hjerte for evangeliet. Åndelige døve ører begynner å høre de gode nyhetene om Jesu soningsdød. Troen skapes. 

Guds Ord klarer også å gjøre stumme kristne til frimodige vitner. Munnen som var stengt på grunn av menneskefrykt, begynner nå å tale om hva Jesus betyr i livet mitt. Passive hender og uvillige føtter makter evangeliet å gjøre både aktive og villige. 

Stengte dører, men åpne kanaler
Mange land i verden prøver å stenge den kristne tro ute. Ikke minst i muslimske land i Nord-Afrika, Øst-Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia har trosfriheten generelt den kristne tro spesielt trange kår. Muslimer som vil bli kristne risikerer hard forfølgelse eller i verste fall å bli drept. Misjonærer kan ikke reise inn i disse landene hvis det står «misjonær» på CV-en eller i passet. Du har ikke lov å dele din kristne tro med de som bor i landet. Nasjonale har ofte heller ikke lov til å bygge kirker. Bøker, internett, aviser, nasjonale radio- og TV-kanaler sensureres og kontrolleres. Så, hvordan kan vi nå inn med evangeliet i slike stengte land? 

TV-signaler sendt via satellitt eller radiosignaler sendt fra sendere utenfor landet, klarer de ikke stenge ute. Støysendere kan tidvis klare å lage trøbbel for radiosignaler. TV-signaler sendt fra satellitter, er vanskeligere å hindre. Kristne medieorganisasjoner som SAT-7 og Trans World Radio lukker daglig opp millioner av radioer og TV-er for evangeliet om Jesus Kristus. Mennesker kan myndighetene stenge inne, men budskapet klarer de ikke stoppe ved landets grenser. 

De ordene Jesus talte var fylt av Guds kraft. De klarte å åpne en stum munn og to døve ører. I dag klarer TV- og radiosignaler å åpne millioner av stengte sinn og stengte hjerter i land lukket for den kristne tro. Kristen mediemisjon når lengre og videre ut enn noen gang i verdenshistorien. Aldri før har så mange unådde mennesker blitt nådd med budskapet om Jesus og fått tilbudet om å åpne sine hjerter for evangeliet om Guds nåde. 

I bibelteksten leste vi om den døv-stumme fra Dekapolis-landet ved Galileasjøen. Han ble helbredet og fikk åpnet en stengt munn og to døve ører. Sløve kristne i det rike og velstående vesten trenger å få åpnet viljen til å leve tydeligere for Jesus. Forfulgte kristne i lukkede land får åpent sine ører og øyne for Jesus når evangeliet blir forkynt gjennom TV- og radiosignaler.

BS 020
 

Spørsmål til samtale og selvrefleksjon:
•    Hvordan kan vi gjøre hverandre mer frimodige til å be om helbredelse, både privat og i menigheten vi går i?
•    Hva kan grunnen være til at vi blir så forsiktige med å be om helbredelse for små sykdommer?
•    Bibelen bruker ordet «sukk» positivt. Hvem er det som sukker ifølge Bibelen?
•    Hvilke områder i livet ditt har du bevisst eller ubevisst stengt for Gud? På hvilke områder trenger du la Guds Ord åpne opp?
•    Be om at Gud fortsatt kan bruke kristne medieorganisasjoner til å åpne hjerter for evangeliet både i Norge og i stengte land. 

Powered by Cornerstone