Svein Anton Hansens reiseopplegg

Svein Anton Hansens reiseopplegg

Som forkynner i Misjonssambandet og Norea Mediemisjon, deltar jeg primært på møter i Misjonssalen Sandnes (som forsamlingsleder) og på møter for Norea i området Flekkefjord - Stavanger (som norea-pastor).

Jeg er ansatt som forsamlingsleder i Misjonssalen Sandnes (50 %) og web-pastor i Norea (50 %).

Norea-møter: Primært tar jeg møter i området Flekkefjord (sør/øst) - Stavanger/Boknafjorden (nord/vest). Men det er også mulighet for å avtale møter utenfor dette området. Forespørsel om NOREA-møter kan sendes til: shansen@norea.no eller du kan ta direkte kontakt med meg på 9765 5065.

Her følger oversikt over møter og arrangement jeg framover skal tale på. (Oppdatert 27.april-19)

Våren 2019:

5.januar - Unges misjon, Vigrestad 
6.januar - Misjonssalen Sandnes
13.januar - Emmaus Bedehus, Ræge i Sola (NOREA)
20.januar - Misjonssalen Sandnes
30.januar - Misjonssalen Sandnes

31.jan.-3.febr: Inderøy i Trøndelag (NOREA)
10.februar - Misjonssalen Sandnes
24.februar - Bakke bedehus, Sira (NOREA)
27.febrar - Misjonssalen Sandnes

3.mars - Misjonssalen Sandnes
7.mars - Farsund bedehus (NOREA)
10.mars - Farsund, Frelserens kirke (NOREA)
19.mars - Misjonssalen Sandnes
20.mars - Misjonssalen Sandnes
24.mars - Misjonssalen Sandnes
26.-30.mars - SAT-7-konferanse Kypros (deltaker for NOREA)

11.april - Gyland bedehus (NOREA)
14.april - Bjerkreim Bedehus (NOREA)
21.april - Misjonssalen Sandnes
24.april - Misjonssalen Sandnes

5.mai - Misjonssalen Sandnes
19.mai - Misjonssalen Sandnes
22.mai - Misjonssalen Sandnes

2.juni - Misjonssalen Sandnes
2.juni - Misjonshuset Egersund
10.juni - Misjonssalen Sandnes
16.juni - Misjonssalen Sandnes

Høsten 2019:

11.augut - Misjonssalen Sandnes
23.august - Misjonssalen Sandnes
25.august - Misjonssalen Sandnes

8.september - Misjonssalen Sandnes
19.september - Talgje, "Noreavennen" (NOREA) 
22.september - Nærbø Misjonshus (NOREA)
29.september - Misjonssalen Sandnes

11.-13.oktober - Misjonssalen Mandal (NOREA)
18.-20.oktober - Weekend for frivillige (NOREA)
25.-27.oktober - Misjonssalen (weekend)

2.-3.november - Misjonshuset Kristiansand (NOREA)
17.november - Misjonssalen Sandnes

10.desember - Misjonssalen Sandnes (NOREA)
15.desember - Misjonssalen Sandnes

Powered by Cornerstone