Svein Anton Hansens reiseopplegg

Svein Anton Hansens reiseopplegg

Som forkynner i Misjonssambandet og Norea Mediemisjon, deltar jeg primært på møter i Misjonssalen Sandnes (som forsamlingsleder) og på møter for Norea i området Flekkefjord - Stavanger (som web-pastor).

Jeg er ansatt som forsamlingsleder i Misjonssalen Sandnes (50 %) og web-pastor i Norea (50 %).

Norea-møter: Primært tar jeg møter i området Flekkefjord (sør/øst) - Stavanger/Boknafjorden (nord/vest). Men det er også mulighet for å avtale møter utenfor dette området. Forespørsel om NOREA-møter kan sendes til: shansen@norea.no eller du kan ta direkte kontakt med meg på 9765 5065.

Her følger oversikt over møter og arrangement jeg framover skal tale på. (Oppdatert 11.august-18)

Høsten 2018:

12.august - Misjonssalen Sandnes
19.august - Misjonssalen Sandnes

2.september - Misjonssalen Sandnes
9.september - Misjonssalen Sandnes
9.september - Fredheim Hinna/ Stavanger (NOREA)
26.september - Misjonssalen Sandnes

13.oktober - Salem Ung Stavanger
14.oktober - Misjonssalen Sandnes
24.oktober - Misjonssalen Sandnes
28.oktober - Birkeland bedehus, Aust-Agder
28.oktober - Tondstad Bedehus (NOREA)

11.november - Misjonssalen Sandnes
14.november - Misjonssalen Sandnes
24.november - Salem Stavanger, julemesse

11.desember - Formiddagstreff Misjonssalen Sandnes
24.desember - Misjonssalen Sandnes

Våren 2019:

Februar: Inderøy og Nord-Innherred (NOREA)

6.mars - Farsund bedehus (NOREA)
10.mars - Farsund, Frelserens kirke (NOREA)

14.april - Bjerkreim Bedehus (NOREA)

Powered by Cornerstone