Svein Anton Hansens reiseopplegg
Privat

Svein Anton Hansens reiseopplegg

Som forkynner i Misjonssambandet og Norea Mediemisjon, deltar jeg primært på møter i Misjonssalen Sandnes (som forsamlingsleder) og på møter for Norea i området Flekkefjord - Stavanger (som norea-pastor).

Jeg er ansatt som forsamlingsleder i Misjonssalen Sandnes (50 %) og web-pastor i Norea (50 %).

Norea-møter: Primært tar jeg møter i området Flekkefjord (sør/øst) - Stavanger/Boknafjorden (nord/vest). Men det er også mulighet for å avtale møter utenfor dette området. Forespørsel om NOREA-møter kan sendes til: shansen@norea.no eller du kan ta direkte kontakt med meg på 9765 5065.

Her følger oversikt over møter og arrangement jeg framover skal tale på. (Oppdatert 19.oktober-21)

8.august - Misjonssalen Sandnes
15.august - Misjonssalen Sandnes
16.august - Bibelpuls-innspilling (NOREA)
17.-22.august - Misjonssalen Sandnes, Åpningsuke
29.august - Misjonssalen Sandnes

10.-12.september - Weekend Misjonssalen Sandnes
19.september - Misjonssalen Sandnes
26.september - Finnestad bedehus (NOREA)
26.september - Bore bedehus (NOREA)

10.oktober - Misjonssalen Sandnes
11.oktober - Bibelpuls-innspilling (NOREA)
17.oktober - Ogna Bedehus (NOREA og NLM)
24.oktober - Misjonssalen Sandnes

5.-7.november - NOREA-weekend
18.november - Kvitsøy bedehus (NOREA)
21.november - Misjonssalen Sandnes

14.desember - Misjonssalen Sandnes (NOREA)
24.desember - Misjonssalen Sandnes


2022

23.januar - Fredheim bedehus, Hinna i Stavanger (NOREA)

27.mars - Klepp Stasjon bedehus (NOREA)

3.-4.september - Inderøy Kulturhus, KRISMUS (NOREA)

Powered by Cornerstone