Svein Anton Hansens reiseopplegg

Svein Anton Hansens reiseopplegg

Som forkynner i Misjonssambandet og Norea Mediemisjon, deltar jeg primært på møter i Misjonssalen Sandnes (som forsamlingsleder) og på møter for Norea i området Flekkefjord - Stavanger (som norea-pastor).

Jeg er ansatt som forsamlingsleder i Misjonssalen Sandnes (50 %) og web-pastor i Norea (50 %).

Norea-møter: Primært tar jeg møter i området Flekkefjord (sør/øst) - Stavanger/Boknafjorden (nord/vest). Men det er også mulighet for å avtale møter utenfor dette området. Forespørsel om NOREA-møter kan sendes til: shansen@norea.no eller du kan ta direkte kontakt med meg på 9765 5065.

Her følger oversikt over møter og arrangement jeg framover skal tale på. (Oppdatert 5.september-19)

Høsten 2019:

11.august - Misjonssalen Sandnes
25.august - Misjonssalen Sandnes
28.august - Misjonssalen Sandnes

8.september - Misjonssalen Sandnes
19.september - Talgje, "Noreavennen" (NOREA) 
22.september - Nærbø Misjonshus (NOREA)
25.september - Misjonssalen Sandnes

11.-13.oktober - Misjonssalen Mandal (NOREA)
18.-20.oktober - Weekend for frivillige (NOREA)
24.-27.oktober - Misjonshuset Egersund (NMS)
27.oktober - Misjonssalen Sandnes 
30.oktober - Misjonssalen Sandnes

2.-3.november - Misjonshuset Kristiansand (NOREA)
14.november - Kvitsøy Bedehus (NOREA)
20.november - Misjonssalen Sandnes

10.desember - Misjonssalen Sandnes (NOREA)
15.desember - Misjonssalen Sandnes

Våren 2020:

26.januar - Klepp Stasjon bedehus (NOREA)

2.februar - Vigrestad Bedehus (NOREA)

8.mars - Lyngdal kirke (NOREA)

 

Powered by Cornerstone