Svein Anton Hansens reiseopplegg
Privat

Svein Anton Hansens reiseopplegg

Som forkynner i Misjonssambandet og Norea Mediemisjon, deltar jeg primært på møter i Misjonssalen Sandnes (som forsamlingsleder) og på møter for Norea i området Flekkefjord - Stavanger (som norea-pastor).

Jeg er ansatt som forsamlingsleder i Misjonssalen Sandnes (50 %) og web-pastor i Norea (50 %).

Norea-møter: Primært tar jeg møter i området Flekkefjord (sør/øst) - Stavanger/Boknafjorden (nord/vest). Men det er også mulighet for å avtale møter utenfor dette området. Forespørsel om NOREA-møter kan sendes til: shansen@norea.no eller du kan ta direkte kontakt med meg på 9765 5065.

Her følger oversikt over møter og arrangement jeg framover skal tale på. (Oppdatert 12.april-21)

Våren 2021:

06.januar - Misjonssalen Sandnes, digitalt voksentreff
10.januar - Vigrestad Misjonshus (NOREA) - DIGITALT møte - www.youtube.com/watch?v=uwm-LcxKRw4 (tale - 16:40-39:30)
17.januar - Misjonssalen Sandnes - AVLYST pga smittesituasjonen.
19.januar - Fredheim bedehus, Hinna Stavanger (NOREA) - AVLYST pga smittesituasjonen.
19.januar - Misjonssalen Sandnes - digitalt voksentreff
24.januar - Misjonssalen Sandnes - AVLYST pga smittesituasjonen
24.januar - Misjonshuset Egersund - AVLYST pga smittesituasjonen
31.januar - Misjonssalen Sandnes - AVLYST pga smittesituasjonen

07.februar - Misjonssalen Sandnes - digitalt - www.misjonssalen.no/hva-skjer/nettmter  
10.januar - Misjonssalen Sandnes - digitalt voksentreff
14.februar - Klepp Stasjon bedehus (NOREA) Sendes digitalt kl 11.00 - www.facebook.com/KleppStasjonBedehus
21.februar - Misjonssalen Sandnes - AVLYST pga smittesituasjonen
21.februar - Fredheim bedehus, Hinna Stavanger (NOREA) - AVLYST pga smittesituasjonen
28.februar - Misjonssalen Sandnes

07.mars - Bjerkreim Bedehus (NOREA og NLM)
28.mars - Misjonssalen Sandnes - digital sending

2.april - Ebeneser Ganddal - AVLYST pga smittesituasjonen
4.april - Misjonssalen Sandnes - Digital sending
11.april - Misjonssalen Sandnes - AVLYST pga smittesituasjonen
18.april - Finnestad bedehus (NOREA) - AVLYST pga smittesituasjonen
18.april - Bore Bedehus (NOREA) - AVLYST pga smittesituasjonen
25.april - Misjonssalen Sandnes

2.mai - Misjonssalen Sandnes
9.mai - Misjonssalen Sandnes
11.mai - Misjonssalen Sandnes
23.mai - Misjonssalen Sandnes

6.juni - Misjonssalen Sandnes
6.juni - Misjonshuset Egersund 
13.juni - Misjonssalen Sandnes
27.juni - Misjonssalen Sandnes 

5.-11.juli - Fangekasa bibelcamping (NOREA)

8.august - Misjonssalen Sandnes
15.august - Misjonssalen Sandnes
22.august - Misjonssalen Sandnes

10.-12.september - Weekend Misjonssalen Sandnes
19.september - Misjonssalen Sandnes
26.september - Finnestad bedehus (NOREA)

Powered by Cornerstone