Gode holdninger i endetiden. (Lukas 21,27-36)
pixabay

Gode holdninger i endetiden. (Lukas 21,27-36)

Både adventstid og endetid vil skjerpe mine holdninger til hvordan jeg lever mens jeg venter på at Jesus kommer igjen. Det handler om å holde seg våken.
Svein Anton Hansen, Lukas 21,27-36, 2.søndag i advent, publ. 4.des.-17

Vi skal stoppe opp for en tale Jesus holdt til sine disipler rett før han skulle bli korsfestet og dø. Selv om talen ble holdt i påsken, så bærer den med seg holdninger som skal hjelpe oss til å holde oss åndelige våkne også i adventstiden. Advent handler om Jesu komme. Han som kom som barnet i krybben, han skal også en dag komme igjen.

I kapittel 21 hos Lukas snakker Jesus om tidene som ligger foran disiplene. Tidshorisonten er både nær og fjern. Jesus forutsier at templet i Jerusalem skal ødelegges, noe som skjedde i år 70. Videre snakker han om hva som skal skje i tiden før Menneskesønnen kommer igjen for å holde dom. Jesus gir oss ikke en detaljert plan for de store og avgjørende verdenshendelser. Viktigere er de holdningene de troende må ha i den siste tid, i avslutningen av denne tidsalder. Jesus frykter at de kristne i den siste tid skal bli sløve, at livets bekymringer skal ta alt fokus, slik at gudstroen mister sin plass og kraft.

Vi leser fra Jesu tale i Lukas 21,27-36: «Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges og sløves av rus og svir og dagliglivets bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.»

Jesus skal komme igjen
Jesus ble sendt til oss julenatt. Frelserkongen som jødefolket hadde ventet på i generasjoner, entret nå vår tilværelse som en baby i en krybbe. Han som en dag kom, han kommer hver dag til alle troende når vi inviterer ham inn i våre liv. Jesu endelige komme skjer en ukjent dag noen uker, måneder, år der framme. Vi vet ikke når det skjer, men vi tror og bekjenner at det vil skje. Barnet i Betlehems stall var som alle andre babyer å se til. Lite og ubeskyttet lå han i krybben. Det samme barnet skal en dag komme igjen til jorden med kraft og stor herlighet, står det i bibelteksten. En total annerledes ankomst enn den vi leser om i juleevangeliet. Noen gjetere og vismenn var de eneste i tillegg til Josef, Maria og englene som opplevde Jesu første komme. Jesu andre komme vil ikke foregå i stillhet, bortgjemt i en liten landsby i Jødeland. Hele verden vil merke at frelseren og dommeren entrer verdensscenen igjen.

Tegn på Jesu komme?
Jesus sammenlikner tegnene på sin gjenkomst med et fikentre hvor knoppene holder på å springe ut i blomst. Skuddene som er klare til å spire varsler at sommeren er nær. 
Verken Jesu endetidstaler eller Bibelen ellers gir oss innsikt i konkrete hendelser som skal skje og som kan tidfestes før han kommer igjen. Samtidig snakker Jesus om kriger, jordskjelv, hungersnød og pandemier som vil plage menneskene i tiden før gjenkomsten. Disse katastrofene har mennesker til alle tider opplevd. Et par andre tegn som vi skal merke oss gjelder jødefolket og misjonen. Det at jødefolket vender hjem til Israel, blir av mange tolket som et endetidstegn. I tillegg har Jesu sagt at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag før enden kommer. Vi nærmer oss tiden da alle folkeslag har fått muligheten til å høre evangeliet om Jesus bli forkynt på sitt eget morsmål.

Guds Ord står fast selv om alt annet forsvinner
«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå» fortsetter Jesus i endetidstalen i Lukas 21. Nå har det gått 2000 år siden Jesus uttalte ordene og løftet om at han skal komme tilbake til jorden. Da er det kanskje ikke så underlig om noen tviler på om det kommer til å skje. Allerede på disiplenes tid møtte de på folk som bare lo av løftet om Jesu gjenkomst. At Jesus vil komme igjen, nei, det kommer neppe til å skje! Slik ble den kristne troen latterliggjort. 
Kan vi egentlig vite at Jesus kommer igjen? Nei, vi kan ikke vite det, men vi kan tro det. En slik tro er ikke bare en tilfeldig gjetting eller et luftig framtidshåp. Siden Jesus, Guds Sønn har sagt det, kan vi stole på at det vil skje. Hans gjenkomst er ikke sant fordi jeg tror det, men jeg tror det fordi han som gav dette løftet er til å stole på. 

Holdninger i den siste tid
I bibelteksten fra Lukas 21, gir Jesus oss fem gode holdninger inn i ventetiden.

1) Ha en positiv forventning. «Rett dere opp og løft hodet!» sa Jesus. Vi har ingen grunn til å skjemmes over troen, gjemme den bort eller gå med bøyd nakke. Jesu gjenkomst kan sannelig skremme de fleste av oss. Som kristne skulle vi heller glede oss. For Jesu gjenkomst er vår oppreisningsdag. 

2) Følg med i tiden! Jesus ba disiplene se på og lære av hva som skjer med fikentreet. Det er som om Jesus ber disiplene den gang og oss i dag om å prøve å tolke om noe av det som skjer i verden vitner om Jesu gjenkomst.

3) Hold deg moralsk våken. Ikke la verden prege deg slik at du skeier ut og lever på grensen av hva Gud synes er greit. Ikke la deg sløves av rus og svir, for å bruke Jesu egne ord. Siden det dryger med gjenkomsten, kan noen kristne være fristet til å tenke at det kan da ikke gjøre så veldig mye om jeg bare lever litt i moralens gråsoner. Jo, det er farlig når moral og samvittighet sløves. 

4) Hold deg tankemessig våken. Hjertet kan tynges og sløves av dagliglivets bekymringer, sier Jesus. Alt det vi styrer med av smått og stort tar så lett fokus i livet. Dermed kan mine tanker og holdninger sakte men sikkert skli bort fra å ha Jesus som livets sentrum.

5) Hold deg åndelig våken ved å leve i bønn. Våk hver tid og stund oppfordrer Jesus oss. Å bestemme seg for å holde fast ved Jesus, er en fin og viktig avgjørelse. Enda mer trenger jeg å be Gud selv holde meg fast hos ham. Bønn er som et tau som holder meg festet til Gud selv, slik at jeg vanskeligere glir bort fra ham.

I en liten måned før jul markerer vi advent. Men, adventsholdningen skulle prege meg 365 dager i året. Jeg må ikke la noen dag gå meg forbi uten at jeg lever i forventingen om at Jesus kan komme igjen, kanskje til og med i dag.

BS 031

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:
•    Hvilke forskjeller ser du/ dere på Jesu første komme og hans gjenkomst?
•    Vi kan ikke vite men kun tro at Jesus kommer igjen. Hvor ligger forskjellen på det å vite og det å tro?
•    Hvilke holdninger ønsker Jesus skal prege de troende i endetiden?

Powered by Cornerstone