Gode holdninger i endetiden (Lukas 21,27-36)
Pixabay/CCL

Gode holdninger i endetiden (Lukas 21,27-36)

Både adventstid og endetid ønsker å skjerpe våre holdninger til hvordan vi lever, mens vi venter på at Jesus skal komme igjen.
Svein Anton Hansen, Lukas 21,27-36, 2.søndag i advent, publ. 01.des.-20

Selve adventstiden har Jesu komme som tema. Vi venter Jesusbarnet som skal fødes i Betlehem. Men, egentlig venter vi ikke på hans fødsel, den har allerede skjedd. Han som kom som barnet i krybben, skal også en dag komme igjen. Derfor skal tiden før Jesu gjenkomst også få fokus i adventstiden.

Vi skal stoppe opp for en tale Jesus holdt til sine disipler rett før han skulle bli korsfestet og dø. Selv om talen ble holdt i påsken, så bærer den med seg holdninger som skal hjelpe oss til å holde oss åndelige våkne også i adventstiden. I kapittel 21 hos Lukas snakker Jesus om tidene som ligger foran disiplene. Tidshorisonten er både nær og fjern. Jesus forutsier at templet i Jerusalem skal ødelegges, noe som skjedde i år 70 da romerne brant det ned. Videre snakker han om hva som skal skje i tiden før Menneskesønnen kommer igjen for å holde dom. Jesus gir oss ikke en detaljert plan for de store og avgjørende verdenshendelser. Viktigere for Jesus er de holdningene de troende bør ha i og til den siste tid, i avslutningen av denne tidsalder. Jesus frykter at de kristne i den siste tid skal bli sløve, at livets bekymringer skal ta alt fokus, slik at gudstroen mister sin plass og kraft i den troendes liv.

«27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til. 29 Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær. 30 Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. 31 Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen. 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. 34 Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere 35 som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. 36 Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» (Lukas 21,27-36).

Jesus skal komme igjen
Jesus ble sendt til menneskeslekten julenatt. Frelserkongen som jødefolket hadde ventet på i generasjoner, entret nå vår tilværelse som en baby i en krybbe. Dette kan vi kalle Jesu historiske komme. Samtidig trenger vi å gi akt på at Jesus lever i dag. Han som en gang kom, han kommer hver dag til alle troende når vi inviterer ham inn i våre liv. Og, Jesu endelige komme vil skje en ukjent dag noen uker, måneder, år der framme. Vi vet ikke når det skjer, men vi tror og bekjenner at det vil skje.

Barnet i Betlehems stall var som alle andre babyer å se til. Lite og ubeskyttet lå han i krybben. Det samme barnet skal en dag komme igjen til jorden synlig og hørbart for alle mennesker. «Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet.» (v.27). Dette vil altså bli en total annerledes ankomst enn den vi leser om i juleevangeliet. Noen gjetere og vismenn var de eneste i tillegg til Josef, Maria og englene som opplevde Jesu første komme. Jesu andre komme vil ikke foregå i stillhet, bortgjemt i en liten landsby i Jødeland. Hele verden vil merke at frelseren og dommeren entrer verdensscenen igjen.

Tegn på Jesu komme?
«Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær.» (v.29-31). Jesus sammenlikner tegnene på sin gjenkomst med et fikentre hvor knoppene holder på å springe ut i blomst. Skuddene som er klare til å spire varsler at sommeren er nær.
Verken Jesu endetidstaler eller andre bibeltekster gir oss innsikt i konkrete hendelser som skal skje og som kan tidfestes før han kommer igjen. Samtidig snakker Jesus om kriger, jordskjelv, hungersnød og pandemier som vil plage menneskene i tiden før gjenkomsten. I versene før denne bibelteksten sier Jesus: «Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.» (v.25-26).

Ulike katastrofer har mennesker til alle tider opplevd. Et par andre tegn som vi skal merke oss gjelder jødefolket og verdensmisjonen. Det at jødefolket vendte og fortsatt vender hjem til Israel, blir av mange tolket som et endetidstegn. I tillegg har Jesu sagt at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag før enden kommer. Vi nærmer oss tiden da alle folkeslag har fått muligheten til å høre evangeliet om Jesus bli forkynt på sitt eget morsmål.

Guds Ord står fast selv om alt annet forsvinner
«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» (v.33). Slik fortsetter Jesus endetidstalen sin. Nå har det gått 2000 år siden Jesus uttalte ordene og løftet om at han skal komme tilbake til jorden. Da er det kanskje ikke så underlig om noen tviler på om dette kommer til å skje. Allerede på disiplenes tid møtte de på mennesker, religiøse som ateister, som bare lo av løftet om Jesu gjenkomst. At Jesus vil komme igjen, nei, det kommer neppe til å skje! Slik ble den kristne tro den gang, og fortsatt i dag latterliggjort.

Kan vi egentlig vite at Jesus kommer igjen? Nei, vi kan ikke vite det 100 % sikkert. Men vi kan tro det. En slik tro er ikke bare en tilfeldig gjetting eller et luftig framtidshåp. Siden Jesus, Guds Sønn har sagt det, kan vi stole på at det vil skje. Hans gjenkomst blir ikke sann fordi kristne tror det. Men, vi tror og bekjenner det fordi han som gav dette løftet er til å stole på.

Holdninger i den siste tid
I bibelteksten fra Lukas 21, gir Jesus oss fem gode holdninger inn i ventetiden.

1) Ha en positiv forventning. «Rett dere opp og løft hodet!» (v.27). Vi har ingen grunn til å skjemmes over troen, gjemme den bort eller gå med bøyd nakke fordi vi bekjenner oss til Jesu gjenkomst. Hans gjenkomst kan sannelig skremme de fleste av oss. Som kristne skulle vi heller glede oss. For Jesu tilbakekomst til jorden er vår oppreisningsdag.

2) Følg med i tiden! Jesus ba disiplene se på og lære av hva som skjer med fikentreet. Det er som om Jesus ber disiplene den gang, og oss i dag, om å prøve å tolke om noe av det som skjer i verden vitner om hans gjenkomst.

3) Hold deg moralsk våken. Som kristne skal vi ikke la verden prege oss slik at vi skeier ut og lever på grensen av hva Gud synes er greit. «Ikke la deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer.» (v.34). Siden det drøyer med gjenkomsten, kan noen kristne være fristet til å tenke at det kan da ikke gjøre så veldig mye om man bare lever litt i moralens gråsoner. Jo, vi må ikke undervurdere den åndelige faren ved at moral og samvittighet sløves.

4) Hold deg tankemessig våken. Hjertet kan tynges og sløves av dagliglivets bekymringer, sier Jesus. Alt det vi styrer med av smått og stort tar så lett fokus i livet. Bekymringer har en tendens til å vokse seg større og ta mer plass i livene enn hva nødvendig er. Dermed kan våre tanker og holdninger sakte men sikkert skli bort fra dette å ha Jesus som livets sentrum.

5) Hold deg åndelig våken ved å leve i bønn. «Men våk hver tid og stund, og be ...» (v.36). Å bestemme seg for å holde fast ved Jesus, er en fin og viktig avgjørelse. Enda mer trenger vi å be Gud selv holde oss faste hos ham. Bønn fungerer som et tau som holder den troende festet til Gud selv, slik at vi vanskeligere glir bort fra ham.

I en liten måned før jul markerer vi advent. Men, adventsholdningen skulle prege oss 365 dager i året. Vi må derfor ikke la noen dag gå oss forbi uten at vi lever i forventingen om at Jesus kan komme igjen, kanskje til og med i dag.


BS 2049

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hvilke forskjeller ser du/ dere på Jesu første komme og hans gjenkomst?
  • Vi kan ikke vite men kun tro at Jesus kommer igjen. Hvor ligger forskjellen på det å vite og det å tro?
  • Hvilke tegn i tiden ser du/dere som kan tyde på at Jesus snart kommer igjen?
  • Hvilke holdninger ønsker Jesus skal prege de troende i endetiden?
  • Hvilke av de fem holdningene opplever du treffer og utfordrer deg mest?
Powered by Cornerstone