Grått nytt hår?
pixabay

Grått nytt hår?

Ved et årsskifte ønsker vi hverandre «godt nytt år!» Skal tro om året som ligger foran vil gi meg grått nytt hår?
Svein Anton Hansen, publ. 10.januar-20

Av og til er det både kjekt og moro å leke seg med ord, smake på ord som rimer og gir gamle uttrykk ny betydning. Ved et årsskifte ønsker vi hverandre «godt nytt år!» Ja, jeg vil heller ha et godt nytt år enn et grått nytt hår.
I overført betydning kan grått nytt hår symbolisere bekymringer. Og, de finnes det som kjent mange av, i bøtter og spann. Verdenssituasjonen byr på atomtrussel, terror og klimaendringer. Men, ofte trenger du ikke gå langt for å finne hverdagsbekymringene. På hjemmebane kan tankene mørkne og hjertet falle når du tenker på økonomien, arbeidssituasjonen, helsa og barnas ve og vel. 

Godt nytt år? Noen av oss frykter et vått nytt år med enda mere regn i år enn i fjor. De fleste av oss er litt for mye opptatt av vær og klima.
Kanskje du tenker at dette året vil bli enda et trått nytt år. Livet oppleves vanskelig og går ikke den veien du ønsker. Ja, slik kan vi leke oss med ord som rimer på «godt» og skape oss nye bilder av året som ligger foran. 

Her skal du med gråe nye hår få et ord til oppmuntring og håp. Den siste påsken Jesus levde sa han til disiplene sine: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!» (Johannes 14,1). 
Kan hjertet vårt bli grepet av angst? Ja, definitivt og med god grunn kan vi kjenne oss både små og maktesløse overfor krefter vi ikke kan rå med eller situasjoner vi vanskelig kan styre. Jesus visste at disiplene ville bli urolige og hjertene deres bli fylt med bekymringer når de fikk høre hva som ventet deres herre og mester. Jesus skjønte at disiplene ville frykte hva framtiden ville bringe når han ble borte. 

Så kan også du og jeg to tusen år senere møte hvert nytt år med oppfordringen om å ikke la hjertet bli grepet av angst, men i stedet tro på Gud og Jesus. Ja, ikke bare hvert år, men hver dag kan vi leve i troen på og vissheten om at hjertet kan fylles med tro og ro i stedet for bekymringer og uro. 

Et godt nytt år blir enda bedre når jeg vet at jeg har fått et nytt år. Livet og dagene er en gave fra Gud. Livet kan vi oppleve rått eller trått, grått eller godt. Uansett omstendigheter som kan gi meg gråe hår, vil jeg tro på han som gir mening til liv og hverdag. Å tro på Jesu død og oppstandelse er den beste oppskrift for et rolig og fornøyd hjerte. Godt nytt år!

TRV 036

Powered by Cornerstone