Nytt vann eller gammel elv?
Nytt vann eller gammel elv? pixabay

Det beste er nytt hver dag

Nåden hjelper meg til å holde blikket framover mer enn å titte i bakspeilet.
Svein Anton Hansen, publ. 25.jan.-18

Det er ikke sikkert du har tenkt over det, men faktisk så har noen av månedene i året blitt oppkalt etter romerske guder. Måneden januar kommer fra den romerske guden Janus. Han hadde to ansikter, ett som så bakover og ett som så framover. Fra denne guden kommer uttrykket «janusansikt», det å ha to ansikter.

Å være kristen er på en måte å leve med et janusansikt. Vi ser noen ganger tilbake på et liv med synd og nederlag. Dessverre stemmer ofte det vi ser i bakspeilet. Men, synden kan heldigvis tilgis. Den kan bli borte fra Guds øyne. Vi tror på tilgivelse av fortidens dumheter og brudd på Guds vilje. Samtidig ser vi som kristne framover. Vi kan tro på en ny retning for framtiden. Som kristen har jeg fått en ny og tilgitt fortid. I tillegg har jeg fått et liv med mål og mening og en framtid i himmelen en dag. Nåden minner meg om å ha blikket rettet framover, en ny nåtid og en ny framtid.

Livet rommer spenninger og konstater. Alle vil vi før eller siden møte både liv og død, glede og sorg, oppturer og nedturer. I Klagesangene i det gamle testamentet sier profeten Jeremia: «Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver en morgen. Stor er din trofasthet.» (Klag. 3,22-23). Guds godhet har både noe nytt og gammelt ved seg. Den er ny hver morgen og samtidig forblir den den samme gjennom lange tider.

En sønn hadde blitt med faren på fisketur. De satt ved elvekanten og prøvde fiskelykken. 
Etter å ha sett lenge på vannet som renner forbi, spør gutten: «Far, hvor gammel er elven?» Ja, barn kan stille rare spørsmål. Faren tenkte seg litt om før han ga et svar. Svaret er til å bli klok av: «Du skjønner det sønn at elven er ny hele tiden.» Hva mente han med det? Jo, elven har ligget der gjennom lange tider. Men, vannet som renner i det er nytt hele tiden. På en måte framstår elven ny hvert minutt. Samtidig kan vi si at elven er og forblir den samme.
Slik forholder det seg også med Guds nåde. Fra en side sett er nåden ny hver morgen. Gud gir ny nåde for nye synder. Samtidig trenger jeg den samme nåden. Nåden har ikke gått ut på dato. Jesu blod på korset har ikke datostempling. Soningsblodet som frelste syndere før i tiden, frelser nå nye syndere for nye synder, hver dag.

Tenk å få våkne opp hver morgen å vite at Gud har ikke endret seg i løpet av natten. Jeg skal slippe å frykte for at han har skiftet mening eller tro mens jeg sov. Samtidig kan jeg gå ut i arbeidsdagen å vite at Guds nåde er ny og frisk i møte med de situasjonene jeg kommer til å snuble i denne dagen.

TRV 042

Powered by Cornerstone