Hvilken kraft kobler du deg til?
pixabay

Hvilken kraft kobler du deg til?

Et støpsel stikkes i en stikkontakt. Hvilken kraft du henter ut, avhenger av hvor stikkontakten henter kraften fra.
Svein Anton Hansen, publ. 04.oktober-19

Det er så dagligdags at jeg ikke tenker over hva som egentlig skjer. Jeg skal koke meg kaffe. Trakteren fylles med filterkaffe og vann før jeg setter støpselet i stikkontakten. Den røde knappen trykkes inn, og så starter vannet sin vandring til å bli varm og fersk kaffe.
Ingen strøm, heller ingen kaffe. Støpselet må hente elektrisk kraft fra stikkontakten for at jeg kan få meg en kopp kaffe.

Nå vet jeg at strømmen er lagt inn. Alt er ferdig til å tenne noen lyspærer eller hente varme til ovnen. Men, ingen ting skjer før støpslet står i stikkontakten. Det hjelper ikke å putte støpslet ned i filterkaffen.

I Kolosserbrevet ber Paulus de kristne være bevisste på hvor fra de henter kraften til hverdagslivet. Han skriver: «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» (Kol.br. 3,1-2). Kraften til et målrettet kristent hverdagsliv hentes fra himmelen, der Gud selv bor.

De kristne den gang var fristet til å tenke jordisk og kortsiktig. Samfunnet rundt fortalte dem at den beste kraften i livet hentes ut av penger og posisjoner, makt og popularitet. Vel, de kristne trengte ikke gå lenger enn til sitt eget hjerte for å finne støtte for å leve for jordiske goder. Slik er vi mennesker naturlig anlagt.

Også i dag gjør vi lurt i å lytte til Paulus sin anbefaling om å søke kraften som kommer ovenfra, og ikke den jordiske kraften som kommer nedenfra. Fra himmelen, fra Gud selv kommer liv og tilgivelse, velsignelser og håp.

Valget er mitt og ditt. Vi velger selv hvor vi vil putte vårt livs støpsel, hvor vi vil hente kraften fra. En langvarig kraftavtale med himmelens Gud vil lønne seg i det lange løp.

TRV 058

Powered by Cornerstone