Reidar og Tobias
Reidar og Tobias

Flekkefjord - trofaste gjennom mange år

Det kjennes fint å møte eldre mennesker som gjennom mange år har støttet trofast opp om NOREAs arbeid.
Svein Anton Hansen, publ. 11.mai-18

Søndag 6.mai besøkte jeg bedehuset i Flekkefjord. Her møtte jeg en forsamling med hovedsakelig eldre mennesker. Mange av disse har gjennom mange år støttet opp om Noreas arbeid. Da jeg etter møtet stod ved standen, sa de fleste jeg snakket med at de kjente godt til Noreas arbeid, at de jevnlig fikk informasjon tilsendt. Mange sa også at de gjennom flere år også økonomisk har vært med å støtte Noreas arbeid.

På møtet fortalte jeg om kristne radiosendinger som gir håp til befolkningen i Nord-Korea. Radiosendingene blir selve kirken for mange nord-koreanere som ikke kan oppsøke en kirke selv.

Jeg tok også med forsamlingen til Tyrkia og den kristne TV-stasjonen SAT-7 som nå kan nå 55 millioner av Tyrkias ca 80 mill. innbyggere med evangeliet. 

Gjennom samarbeidspartnere som Trans World Radio (til Nord-Korea) og SAT-7 (til Tyrika), er Norea mediemisjon med på et stort og viktig arbeid. Penger som Norea-venner gir til oss, bringer vi videre til våre samarbeidspartnere. 

Flekkefjord - trofaste gjennom mange årTobias Salmelid ønsker velkommen til møte i Flekkefjord Bedehus

 

Flekkefjord - trofaste gjennom mange årEn Norea-venn gjennom mange år.

 

Powered by Cornerstone