Jærklang fra Bryne
Jærklang fra Bryne Svein Anton Hansen

Bore Bedehus - ikke ett år uten!

Hvert år i mange år har Bore bedehus arrangert Norea-møte.
Av Svein Anton Hansen, publ. 15.mai

Som så mange år deltok også i år Martin Birkedal med Norea-informasjon. Arbeidet i Israel ble løftet fram dette året når Israel feirer 70 år som egen stat. 

Bore Bedehus - ikke ett år uten!

Selv delte jeg tanker fra søndagens tekst, Johannes 3,16-21, om at Guds egentlige vilje er å frelse og ikke dømme oss. 

Bore Bedehus - ikke ett år uten!

Koret Jærklang fra Bryne kyrkje deltok med flere korsanger.

Bore Bedehus - ikke ett år uten!

Marta Langholm har i mange år stått i spissen for disse Norea-møtene på Bore Bedehus. Norea vil igjen takke henne om mannen Martin for at de legger så godt til rette for Norea-møter.

I kollekt kom det inn nærmere 12.000 kroner. 

Bore Bedehus - ikke ett år uten!
Powered by Cornerstone