Skal vi la være å kjempe mot sykdom?

Jeg har hørt noen si at når det kommer til stykket, har Gud kontrollen med alt. Da må vel Gud styre med alle nederlag og alle sykdommer? Er det da noen vits i å søke legehjelp eller sette i gang dyre vaksinasjonsprogrammer? Gud lar folk bli syke eller friske etter som han vil?

SVAR:

Nei, dette er ikke en logikk som Bibelen sier ja til.

Det riktige er at Bibelen sier om Gud: «Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.» (Jes 46,10)

Satan er virkelig og er virksom når det gjelder det onde. Men han kan ikke gjøre noe uten at Gud tillater det. (Job 1,12-2,20) Og Gud gir ikke tillatelser på slump. Han gjør alt ut fra en hensikt og med stor visdom. Han har «sitt råd», det vil si sin gjennomtenkte plan.

Som mennesker i denne verden skal vi gjøre det vi kan for å nedkjempe ondskapen i alle dens former. Skriften sier at mennesket har fått en stor og viktig posisjon i skaperverket: «Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter.» (Sal 8,7)

Gud tillot at onde ting rammet Jesus, for det var etter hans plan at Jesus skulle lide og dø for vår skyld. Dette skjønner vi av Skriften. Det ble åpenbart i profetiene lenge før det skjedde. (Jes 53)

Men det er ikke åpenbart i noe skrift at du eller andre mennesker skal lide. Hvordan det gode og onde rammer her i verden, er skjult hos Gud. Derfor vil vi arbeide med frimodighet for at flest mulig skal få hjelp, medisiner og pleie slik at de om mulig blir helbredet. «Du skal elske din neste som deg selv,» sa Jesus (Matt 22,39)

Når det skjer ulykker og onde ting, skal vi ikke la det lamme oss slik at vi blir ufølsomme, men la det vekke oss til kjærlighet og gode gjerninger.

Paulus skriver at «Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet» (Rom 8,20), men vi lever «i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten.» (Rom 8,21)

Når kristne mennesker får leve i dette håpet, er det ingen grunn til at vi ikke skal gjøre hva vi kan for å virkeliggjøre det her og nå.

Vi takker Gud for leger, sykepleiere og alle som gjør hva de kan for å helbrede sykdommer. Vi takker for forskere som arbeider hardt for å finne medisiner og vaksiner mot farlige sykdommer.

Vi kan alle være redskaper i Guds hånd. Ikke prøv å lese Guds tanker, men gjør hva han sier åpent i Ordet. «La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle.» (Gal 6,10) Mens vi har tid – det kan like gjerne bety: Så langt vi har muligheter og evner til det.

OPKL334

Powered by Cornerstone