Rent drikkevann å bli tørst av
CCL/pixabay

Rent drikkevann å bli tørst av

Levende vann henter jeg ikke fra grumset i mitt eget indre men fra renhetens kilde, Gud selv.
Svein Anton Hansen, publ. 27.august-21

Det tikket inn en SMS på mobilen. Den var faktisk sendt fra administrasjonen i kommunen hvor jeg bor. Alle kommunens innbyggere fikk melding om at det var funnet E-colibakterier i drikkevannet. Noen dager framover måtte vi derfor koke vannet før det kunne brukes i matlagingen. Hvis ikke ville vi være utsatte for virus, bakterier og parasitter.
Litt ekstra arbeid med vannet før vi kunne bruke det, var ingen stor sak. Av og til kan det være greit å sette ting i perspektiv. Flere hundre millioner mennesker i verden har ikke tilgang til rent drikkevann. Nei, å kjøre vannet gjennom tekokeren først, var ikke å regne som ekstraarbeid i verdensmålestokk.

Vi som bor i Norge tar gjerne rent vann for gitt. Enkelt og gratis kan vi drikke oss utørste. Millioner bor der hvor vann er en knapp og dyrebar ressurs. Kanskje nettopp de enda mer forstår kraften ved å bruke vann som bilde på selve livet.

Jesus levde blant og talte til mennesker som erfarte at å skaffe rent vann krevde ekstra innsats. Vann uten farlige stoffer var et knapphetsgode. Jesus møter en samaritansk kvinne ved en brønn. Her bruker han bildet med vann og tørst for å fortelle hva han har og hva han kan gi denne kvinnen: «Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» (Johannes 4,14-15).

Den som har møtt Jesus har fått levende vann, rent og nytt liv fri for skadelige bakterier. Den som har møtt Jesus vil derfor tørste etter mer fra ham. Det vannet, det livet som produseres fra mitt eget indre vil ofte være full av syndens bakterier. Fra våre indre kilder bobler det fram mye egoisme og grums. I Bibelen, i bønn og lovprisning til Jesus, i dåp og nattverd sender Jesus et nytt liv, levende vann kjemisk rent for skadelige stoffer. Guds kjærlige hjerte er kilden og opphavet til dette livet. Så Jesus; gi meg mer av det vannet, det livet som gjør at jeg ikke tørster etter grumset fra mitt eget indre men etter mer fellesskap med deg!

TRV 084

Powered by Cornerstone