Bibelfrø plantet langt oppe i fjellene
Foto: Elisabeth Nord-Varhaug fra iTro.no

Bibelfrø plantet langt oppe i fjellene

Ekteparet brukte 6 år på å finne et ord for «tilgivelse» da Bibelen skulle oversettes til et nytt språk.
Svein Anton Hansen, publ. 3.sept.-21

Ekteparet Ingjerd og Sigmund Evensen dro i 1979 til Papua Ny-Guinea, ei øy nord for Australia. De kjente at Gud hadde kalt dem til å arbeide som bibeloversettere. De fikk sitt arbeid blant umanakainafolket, en liten folkegruppe høyt oppe i fjellene. Innbyggerne levde isolert fra andre stammer og var uten eget skriftspråk. Målet for ekteparet Evensen var å oversette Det nye testamentet.

Ingjerd og Sigmund har mange ganger fått spørsmålet hvorfor de har brukt 20 år på et så lite folkeslag som umanakainafolket, som teller bare ca 2500 mennesker.
- Gud har en egen matematikk. For, Gud teller den ene! Dette svaret gav de også til hundrevis av ungdommer som hørte dem på et kristent ungdomsstevne. Uten ekteparet Evensen ville 2500 mennesker på Papa Ny-Guinea og deres etterkommere vært uten bibel-såkornet med spirekraft til å vokse til tro på Jesus og evig liv.

I Matteus 13,31-32 leser vi: «Jesus fremsatte en lignelse for dem og sa: Himlenes rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i greinene.»

Ekteparet Evensen hadde nå avsluttet sin misjonærtjeneste. Når de så tilbake på årene langt borte fra Norge, kunne de si: - Vi så et folk bli forvandlet ved at de fikk Bibelen på sitt eget språk. Vi gav vårt sennepsfrø til Jesus.
Bibelen hadde blitt oversatt til umanakainfolket sitt språk. Bibelfrøet var blitt plantet langt oppe i fjellene. Folket hadde i generasjoner levd med hat, hevn og straff. Nå hadde de både fått et eget ord for tilgivelse, og erfart tilgivelsens kraft som skapes av Guds Ord.

TRV 086

Powered by Cornerstone