Usynlig virkelighet
CCL/pixabay

Usynlig virkelighet

«Du må lære å se på verden ikke som den er, men som den kan bli.» Ordene til Askepott samsvarer med Paulus når han snakker om å ha det usynlige for øye.
Svein Anton Hansen, publ. 10.sept.-21

Askepott drømte om et bedre liv. Men, hun turte ikke håpe på at hun en dag kunne våkne opp til en annen virkelighet enn den å samle asken i ovnen og gjøre de skitne jobbene stemoren og de to stesøstrene ikke ville putte fingrene sine i.

I en av de mange filmene som er laget om Askepott, møter vi en god fe. Hun planter drømmen i tjenestepiken. Med disse fortryllende ordene skaper feen håp: «Du må lære å se på verden ikke som den er, men som den kan bli. Det kan skje med mot, godhet og litt magi.» Ordene gir Askepott stort nok mot til å kle seg i den fortryllende kjolen og så gå på prinse-ballet på slottet. Og resten er historie, vel, bare et vakkert eventyr. Askepott vinner prinsens hjerte og slik slipper hun ut av stemorens klør.

Vi vet alle at fortellingen om Askepott er oppdiktet eventyr. Likevel fortsetter fortellingen å fascinere stadig flere barn og nye generasjoner. Du kan bli noe mer enn hva du nå er. Framtiden trenger ikke bli like vanskelig som nåtiden din kan være. Kanskje finnes drømmeprinsen der framme også for deg!

Kan vi lære noe av den gode feens ord om hvordan vi ser verden? I 2.Kor.4,18 skriver Paulus: «Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.»

Når jeg har det synlige for øye, ser jeg et feilende og syndig menneske. I troen ser jeg en tilgitt synder som Gud har gjort rettferdig. Når jeg har det synlige for øye, ser jeg et forgjengelig og selvopptatt menneske. Med det usynlige for øye formes jeg til en Jesus-sentrert evighetsvandrer. Med det usynlige for øye, med troens øye lærer jeg å se både meg selv og virkeligheten slik Gud ser både meg og tingenes tilstand. Endringen skjer ikke med mitt mot, min godhet eller ved litt magi. Nei, den skjer ved Guds Ord og Guds kraft fordi endringen en gang skjedde på grunn av Jesu kors og tomme grav. Den usynlige frelsen er mer reell enn de syndene du ser henger så fast ved deg.

TRV 088

Powered by Cornerstone