Lykkelig er den som ...
CCL/pixabay

Lykkelig er den som ...

Å kjenne evangeliet og å ikke bare leve for meg selv, omtaler Bibelen som «lykke».
Svein Anton Hansen, 27.sept.-21

Hvis du googler setningen «hva gjør deg lykkelig?» vil du finne internettsider som gir deg lesetips for mange timer framover. «Ti tips for å bli lykkeligere», «Syv ting lykkelige mennesker gjør» og «12 hemmeligheter til lykke» var bare noen av sidene jeg fant. Nettsidene ønsker å fortelle deg hvordan du kan oppleve et lykkeligere liv. Og for all del – her sies og skrives mye klokt. Her er noe av det jeg fant kjennetegner lykkelige mennesker:

- De har gode sosiale relasjoner, der kvaliteten er viktigere enn antallet relasjoner.
- De bruker tid og energi på venner, familie og parforhold – de kan gi og ta imot.
- De har livsmål, ambisjoner og drømmer.
- De er venn med seg selv, har god selvfølelse og evne til
å utrykke takknemlighet. (Fra psykologisk.no)

Her skal du få et par bibelvers fra det nye testamentet som snakker om lykke.

«Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.» (Jacobs brev 1,25)
Jacob, Jesu bror, skriver om forholdet tro og gjerninger, om spenningen mellom å høre og å gjøre. Han måtte skrive noen formanende ord til kristne som bare ville høre det kristne budskapet, men som ikke tok det like nøye med at budskapet skulle bety noe for deres holdning til og gjerninger overfor naboen. Når du fordyper deg i budskapet om Jesu liv, død og oppstandelse, da vil det nødvendigvis merkes i livet ditt. Evangeliet skaper en lyst til å bruke livet til det beste for andre. Det må være lykke i livet både for deg selv og de som møter dine gode gjerninger.

«Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!» (Matteus 24,45-46).
Du har sikkert stilt deg følgende spørsmål: «Hva vil jeg bruke resten av livet mitt til?» Vi kan også rette spørsmålet til Gud: «Hva vil Du at jeg skal bruke årene jeg har igjen til?» Jesus forteller meg at lykken i livet erfares når jeg bruker tid, krefter og penger i tjeneste for andre mennesker og ikke bare på egen nytelse eller selvrealisering.

Bibelsk lykke? Det må først og fremst være å kjenne Jesus og vite at han vil kjennes ved meg.
Lykkelig du og jeg som har følgende håp: å ha sine synder tilgitt, å ha et liv her og nå med mål og mening, og å ha en evighet i Himmelen med Jesus.

TRV 094

Powered by Cornerstone