Termometer eller termostat?
CCL/pixabay

Termometer eller termostat?

Hvordan fungerer du og jeg som mennesker? Påvirker vi eller bare lar vi oss styre av andre rundt oss? Er du som termostaten med på å sette temperaturen i samfunnet rundt deg, eller lar du andres meninger styre hva du ønsker skal være rett eller galt i samfunnet?
Svein Anton Hansen, publ. 01.okt.-21

Vet du forskjellen på et termometer og en termostat? Tja, termometer er ikke det den måleren som viser hvor varmt eller kaldt det er inne eller ute? Mens termostat er vel der jeg setter varmegradene på badet? Eller var det motsatt?

Forskjellen består i at termometeret viser de eksakte gradene, kaldt eller varmt, mens termostaten styrer hvor kaldt eller varmt du vil ha det. Funksjonene er ulike selv om vi fort kan ta feil av navnene. Og, nettopp de ulike funksjonene kan være greit å merke seg. For kun termostaten har evnen til å styre temperaturen, å påvirke omgivelsene rundt seg. Termometeret viser kun tingenes tilstand.

Hvordan fungerer du og jeg som mennesker? Påvirker vi eller bare lar vi oss styre av andre rundt oss? Er du som termostaten med på å sette temperaturen i samfunnet rundt deg, eller lar du andres meninger styre hva du ønsker skal være rett eller galt i samfunnet?

Apostelen Paulus skriver til de kristne i storbyen Roma. Her hadde en kristen menighet for ikke mange måneder eller år siden blitt etablert, midt i den hedenske verdenshovedstaden. De kristne kunne ikke forvente at politikere eller nasjonale institusjoner skulle beskytte deres tro. De måtte selv være med å prege samfunnet de var en del av. Derfor skriver Paulus: «Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» (Romerne 12,2).

Med hedenskapen tett innpå livet, var det så lett å bli preget av sekularismen eller avgudsdyrkelsen. Fristelsen til kompromisser og snarveier, til å skikke seg lik denne verden, kunne gjøre termostater om til termometre.

Som for de kristne i datidens Romerike, lever kristne i dag i en stadig mer sekularisert og gudsfiendtlig tid. Ta derfor et valg om å være en termostat som kan prege temperaturen på og varmen i samfunnet. Det starter når vi lar evangeliet om Jesus forvandle vårt sinn. Da vil vi bedre kjenne Guds vilje, og frimodigheten blir stor og varm nok til å stå for den kristne troen. Med mange kristne termostater på full varme, kan vi snu utviklingen og vinne Norge tilbake til Jesus.

TRV 095

Powered by Cornerstone