Over en åpen Bibel ved Rita Aasen (E1946)
Norea

Over en åpen Bibel ved Rita Aasen (E1946)

Serien handler om Salme 23, "Herren er min hyrde", og er et gjenhør fra 2018. Rita Aasen er forfatter av flere diktbøker, pottemakermester og er for mange en høyt skattet forkynner.
Powered by Cornerstone