Stå eller falle?
Pixabay/CCL

Stå eller falle?

Hvis du ikke tørr å stå opp for noe, så faller du for alt.
Svein Anton Hansen, publ. 4.januar-19

Det er forskjell på å være sta og det å stå for noe. Den som opptrer som en stabukk er ofte ikke villig til å endre mening selv om han innser at han tok feil. Annerledes er det med den som står for noe. Han velger å ikke oppgi sine meninger og sitt syn selv om han vet det vil koste å ta noen upopulære valg og avgjørelser.

For det virker jo så fristende å inngå noen kompromisser, «å kutte noen svinger», ikke minst når alle de andre mener noe annet enn det du tror er riktig. Vi liker egentlig ikke å stikke oss ut, være annerledes, oppleves sære.

Nå er det ikke nødvendigvis et mål i seg selv alltid å ha andre meninger enn flertallet. Men, jo nærmere vi kommer det som handler om livssyn, tro og kristen overbevisning, jo mindre bør våre verdier og meninger formes av det som til enhver tid oppleves som politisk korrekt.

For lenge, lenge siden i Babylon levde de tre jødiske vennene Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. De trodde på og tilba jødenes Gud. De var villige å stå for den sanne tro selv når kong Nebukadnesar krevde persondyrkelse. De tre ungdommene bøyde seg ikke for kongens billedstøtte av gull.

«Da ble Nebukadnesar rasende ... Han tok til orde og sa til dem: «Er det sant, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke dyrker min gud og ikke tilber gullstatuen jeg har stilt opp? Nå, er dere villige når dere hører lyden av alle slags instrumenter, til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget? For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen gud som kan berge dere fra min hånd?» (Daniel 3,13-15)

Mennene stod trygt i sin gudstro. De kompromisset ikke om tro og tilbedelse. For, de kjente til den åndelige tyngdekraften i ordtaket: «Hvis du ikke tørr å stå opp for noe, så faller du for alt.»
De som begynner å falle for småting, vil lettere falle når de store fristelsene og prøvelsene kommer. Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego har satt en tydelig standard for de som ønsker å være «hel ved». Knærne bøyer vi for den ene levende Gud og ikke for andre guder eller folkemeningen.

TRV 113

Powered by Cornerstone