Kan kristne være bundet av onde ånder?

Hei, Jeg har et spørsmål som jeg er litt forvirret rundt, og dette dreier seg om onde ånder. Jeg tror selv at kristne ikke kan ha disse, men jeg hører om noen kristne som mener at det kan være tilfelle. De sier at man kan være «bundet» på grunn av at man har drevet med for eksempel okkulte ting, pornografi etc. Men jeg synes dette virker merkelig. Når man ber om tilgivelse for noe man har gjort, har ikke Jesus da full kontroll over den onde? Jeg har selv vært litt innblandet med yoga og andre ting, uten at jeg tenkte at dette var galt i forhold til kristendommen. Dette forstod jeg senere, og jeg har da bekjent dette, vært til forbønn og blitt salvet. Er ikke dette da nok? Jeg blir litt forvirret. (Jente, 23 år)

SVAR:

En som er blitt kristen, blir av og til fristet til å synde. Fristelsen kan bli ekstra sterk når det handler om noe en drev med før en ble en kristen. Men jeg tror ikke det er så fruktbart å snakke om demoners virksomhet. Jeg tror som du at kristne ikke kan bli inntatt eller bundet av onde ånder.

Men en kristen vet at hun kan bli fristet og falle, derfor vil hun være forsiktig. Når du har falt i gjerninger, ord eller tanker, skynder du deg med å bekjenne for Jesus, slik Johannes skriver om det i 1. Johannes brev 1, vers 9. Er ikke dette nok? spør du. Jo, det er nok. Gud er trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

For å belyse det litt nærmere kan vi se på noen vers fra slutten av 1. Johannes brev (5,18-21): «Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder. Men den som er født av Gud, tar seg i vare, og den onde rører ham ikke.»

Den synd det her er snakk om, er synd i form av frafall, varig fornektelse, eller synd til døden.

Når du er en kristen, hører du Gud til. Han vil vokte deg og bevare deg. «Vi vet at vi er av Gud. Men hele verden ligger i det onde,» står det videre.

Det er kanskje vanskelig å forholde seg til Gud, for han kan virke fjern. Men han kom nært til oss i og med at Jesus kom til verden. Da har vi fått kunnskap om både Gud og Jesus, og det nære kjennskapet til dem vil bevare oss fra angrep fra djevelen og hans demoner. «Den onde rører ham ikke.»

Johannes sier altså at tryggheten og friheten får du hos Jesus: «Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.»

Derfor er det en avvei for en kristen å bli opptatt av demoner. Vi skal tenke på Jesus, som har all makt, og at han kan bevare oss gjennom fristelsene og tilgi oss nederlagene.

Likevel avslutter Johannes med en advarsel: «Mine barn, ta dere i vare for avgudene!» Du nevner det okkulte og pornografi, og vi kunne føye til pengegriskhet og materialisme og mye annet. Vi skal vokte oss for slike fristelser.

Å være en kristen er å leve i trygghet og glede som Guds barn, på grunn av Jesus og hans nåde. Samtidig lever vi i en daglig omvendelse, der vi forsaker djevelen og sier nei til fristelsene til det onde.

OPKL337

 

Powered by Cornerstone