Kryss i taket
Pixabay/CCL

Kryss i taket

Når noe positivt, godt og uventet har skjedd, kan vi sette et kryss i taket.
Svein Anton Hansen, publ. 8.mars-19

«Tenk at Knut endelig klarte å komme presis til styremøtet da! Da kan vi sette et kryss i taket!» Setningen ble sagt i en god tone. Ja, også Knut kunne le av seg selv, siden han som oftest var ute i siste liten, men endelig klarte å være presis.

Kanskje uten å tenke nærmere over betydningen, så bruker vi ofte ord og uttrykk som i overført betydning har en dypere mening. «Å sette kryss i taket» er et slikt ordtak. Vi bruker det når vi vil markere at noe positivt, godt og uventet har skjedd.

Men, hvor kommer ordtaket fra? Ingen av oss finner fram kulepennen eller tusjen og setter kryss i taket på stua hver gang noe uventet positivt har skjedd. Ordet «kryss» kommer fra «kors». Kors forbindes ofte med noe negativt og trist. Du kan se et kors på en svart stasjonsvogn, og du vet at det ligger en kiste med en død person i bilen. Kors på gravlunder markerer at her råder døden. Opprinnelig var korset et merke for straff og død. Men så, i løpet av noen tiår etablerte korset seg som et seierssymbol for de kristne. Korset ble de kristnes varemerke, logoen for de som den gang fulgte og vi som nå følger Jesus Kristus.

 «Vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom.» (1.Kor.1,23-24)

Korset har gått fra å være noe negativt til å bli et seierssymbol. Den korsfestede Kristus er Guds kraft og visdom, sier Paulus. Ja, Jesu seier på korset markerer at noe godt og uventet har skjedd i verdenshistorien. Uttrykket «å sette kryss i taket» har en slektning i uttrykket: «å korse seg». Dette er ikke bare noe gammel religiøs overtro og folketro for å verne seg mot onde makter. Når vi korser oss markerer vi at Jesus Kristus og hans frelse gjelder mitt liv. At min synd ble sonet på Golgatas kors, at Gud nå er en forsonet Gud, det gir all grunn til å sette et kryss i taket for. Tenk, Jesu kors er like kraftfullt i dag, som på de første kristnes tid! «Ja, bank i bordet for det!”

TRV 147

Powered by Cornerstone