Hvordan unngå å ende opp i krangel?

Hei! Jeg lytter til dine oppmuntringer i radio så ofte jeg kan, og de gir meg virkelig en oppmuntring i hverdagen! Kan du komme med en oppmuntring for ekteskapet en gang? Hvordan man kan tilgi og forsone seg med de forskjeller som er i et ekteskap? Hvordan kan man kommunisere sammen uten alltid å ende opp i krangel, og på den måten kommer lenger fra hverandre... Hva skal man gjøre for å bevare det fine som Gud førte sammen? (Kvinne, ca. 35)

SVAR:

Temaet er så viktig at jeg vil ta det opp både i en bibeltime (Opplæring), et kåseri (Oppmuntring) og her i spørrespalten. Akkurat når innslagene blir sendt eller kommer på webpastoren.no, er ikke så godt å si. Men her og nå vil jeg skrive litt om kommunikasjon i ekteskapet.

Du nevner et flott utgangspunkt: Gud førte dere sammen. Dette bør dere minne hverandre om. Du bør si det til mannen din, og han må få høre at du er takknemlig til Gud for at dere fikk hverandre.

Når det begynner å knirke i et ekteskap, er det ofte fordi det oppstår en grunnleggende utrygghet: Er han virkelig glad i meg? Tror hun egentlig at dette vil lykkes? Tok vi egentlig feil den gangen vi sa ja til hverandre? Passer vi sammen? Er det noe håp når vi stadig krangler?

Det virker ødeleggende om slike negative tanker får stor plass. Tenk heller på hvordan du kan være positiv og byggende, ikke minst ved å skape trygghet.

Du kan bidra til tryggheten på mange måter, og du må ikke gå trett av å bekrefte forholdet. Har dere lest Gary Chapmans bok: Kjærlighetens fem språk? Den gir svært praktiske råd om hvordan vi kan styrke hverandre og forholdet med å ta i bruk de fem kjærlighetsspråkene: Anerkjennende ord, tid for hverandre, gi og ta imot gaver, gjør tjenester for hverandre og fysisk berøring. For noen betyr den enkelte av disse gavene mer enn andre. Prøv å finne ut hva mannen din setter ekstra stor pris på.

Chapman sammenligner kjærlighetsforholdet med en tank som trenger påfyll til enhver tid. Hvordan kan du fylle opp kjærlighets- og trygghetstanken i dag? Tenk på de fem kjærlighetsspråkene.

Kommunikasjon er helt grunnleggende for å lykkes. Kvinner synes å være mer bevisste på det enn menn. Ja, også mye flinkere. En forsker mener å ha funnet at selv om svært mange kvinner velger sin partner på basis av «sex appeal», viser det seg at hvis de skulle gjøre valget en gang til, ville de sagt at evnen til å kommunisere er mye viktigere.

Menn er stort sett mye dårligere til å kommunisere hjemme. Det kan være en av grunnene til at vi ofte setter så stor pris på mødrene våre. Mødre er stort sett flinkere til å lytte, og å lytte er svært viktig i å kommunisere godt.

Om vi menn er dårlige til å kommunisere, kan vi lære det. Vi kan bli flinkere. Det gjelder selvsagt også kvinnene. Les, gå på kurs, interesser deg for saken.

Jeg har skrevet en bok om kommunikasjon (God kontakt, Praktisk kommunikasjonslære, Høyskoleforlaget 1999). Her vil jeg gi noen råd som ikke står i den boka.

♦ Vis at du er åpen for å forandre mening. Signaliser at du ikke vet alt, at du ikke har full oversikt. Dette betyr ikke at du skal la være å mene noe, men at du kan være like nysgjerrig på den andres synspunkter, som du er overbevist om dine egne.

♦ Prøv å uttrykke klart hensikten med samtalen. Bli enige om hva dere vil oppnå, at dere for eksempel har som mål å opptre på samme måten overfor et barn som gir dere utfordringer. Dette vil redusere frykten og hjelpe dere til å holde dere til saken.

♦ Prøv å snakke klart. Ikke la den andre gjette hva du egentlig mener og vil. Hvis du må si noe negativt, si nøyaktig hva du har sett og hva du er opptatt av, og be om synspunkter på det.

♦ Spør hva du selv kan bidra med, før du kommer med krav. Vis at du tar ansvar, så si tidlig i samtalen: Jeg er åpen for at jeg selv har bidratt til at problemet har oppstått, og til at du opptrer slik du gjør. Hvis det er tilfelle, vil jeg gjerne at du sier det.

♦ Hvis den andre inntar en forsvarsposisjon og gir uttrykk for at en føler seg truet, så prøv ikke å utnytte til et angrep, men innta en nysgjerrig holdning. En kan kanskje spørre direkte: Føler du deg tråkket på? Hvordan? Hvorfor?

♦ Vis respekt for den andre ved å appellere til ansvarsfølelsen. Vær åpen, og ikke godta anonym kritikk. Det kan være den ene sier: Jeg hører det blir sagt om deg at … , men jeg vil ikke si hvor jeg har det fra. Da må du si at vi ikke kan godta anonym sladder.

♦ La være å true. «Hvis du ikke snakker til meg i en mer vennlig tone, kan det hende jeg pakker kofferten og reiser fra deg en dag.» En slik trussel er svært ødeleggende, den bringer utrygghet og frykt inn i forholdet mellom dere.

♦ Prøv å snakke om hvordan dere samtaler. Prøv å finne ut hva som får dere til å bli sure eller fornærmet. Kan det være når en «tråkker på ømme tær», minner som svakheter, hinter om tabber som for lengst burde vært tilgitt og glemt? Eller prøv å finne ut hva som skaper en god stemning mellom dere – felles gode minner, drømmer dere har, eller om flotte egenskaper ved barna deres.

Til slutt vil jeg si at dere bør ta et ekteskapskurs. Det arrangeres av menigheter og forsamlinger som kveldskurs eller over en helg. Vær ikke redd for å be om å få en samtale med en rådgiver. Søk hjelp i tide. Det er ikke flaut at dere har problemer. Om dere ikke har store problemer, kan dere forebygge at de oppstår.

OPKL338

Powered by Cornerstone