Prisen for en frimodig tro
Jesper HN Noer (Norea Danmark)

Prisen for en frimodig tro

De vitner om Jesus og er villige til å lide for troen, men med glede!
Svein Anton Hansen, publ. 12.april-19

Vi møtte dem og fikk se dem utfolde seg. Unge mennesker fra et land i Midt-Østen var engasjert i en kristen satellitt-TV-stasjon. De laget kristne programmer som ble sendt inn til det landet de elsket. På morsmålet fikk nå mennesker i dette landet se og høre evangeliet formidlet av unge kristne som snakket morsmålet. I dette landet koster det mye å bekjenne seg som kristen. Flere har blitt drept fra å konvertere fra islam til kristen tro.

Unge mennesker i sin beste alder stiller seg fram på TV og vitner om sin nye tro. De har kommet til tro på Jesus Kristus, og erfart at han er mer enn bare en stor profet. Jesus er Guds Sønn, verdens frelser. Men det koster!

Samtidig knytter Jesus gode og store løfter til det å ofre for troen: «Hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefoll igjen, og arve evig liv!» (Matteus 19,29).

Det koster å forlate far, mor, lekekamerater fra gata og landsbyen du vokste opp i. Har du stått offentlig fram på kristen TV, så kan du ikke uten videre reise hjem til jul og si: «Hei, nå er jeg hjemme!» Om ikke familien avviser deg, så kan plutselig «onkel politi» dukke opp på døren.

Jeg deltok på en medie-konferanse hos denne kristne satellitt-TV-kanalen. En av kanalens europeiske ledere snakket til oss deltakere om hvor imponert han var av de som deltok i programmene. Ikke bare holdt programmene høy kvalitet, men mest imponert var han over frimodigheten til de som stilte seg fram. Som en profilert og offentlig kristen, ville det være vanskelig å besøke hjemlandet programmene ble sendt til. Så avsluttet han: «Ikke bare tar de denne omkostningen ved å stå fram som kristne, men de gjør det også med glede!»

Gleden over å ha blitt kristne, å ha møtt evangeliet om Jesus Kristus, overvant all frykt og omkostninger ved å ha skiftet tro. Denne gleden over det nye livet i Jesus, ville de nå presentere via satellitt-sendingene.

I møte med disse frimodige vitnene, måtte jeg reflektere over det å leve trygt i fredelige Norge. Når det koster så lite å bekjenne seg som kristen i Norge, hvorfor skjemmes da så mange av oss over å stå fram med en kristen bekjennelse?

TRV 156

Powered by Cornerstone