Der fortid, nåtid og framtid møtes
Pixabay/CCL

Der fortid, nåtid og framtid møtes

I den korsfestede og oppstandne frelseren møtes min fortid, nåtid og framtid.
Svein Anton Hansen, publ. 29.april-19

Da jeg gikk på skolen var «norsk» et av fagene som stod på timeplanen. Blant annet skulle vi lære å skrive grammatisk riktig, forstå de ulike ordklassene, samt øke vårt ordforråd. Når jeg tenker tilbake, så kan jeg ikke huske at jeg akkurat gledet meg så enormt til disse norsk-timene. Kanskje skyldtes min manglende begeistring at vi skulle bøye verb, lære forskjellen på presens, preteritum og futurum. Husker du hvilket av disse nevnte latinske ordene som beskriver fortid, nåtid og framtid?

I Salme 73 deler salmisten Asaf et par setninger med oss hvor fortid, nåtid og framtid møtes: «Jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.» (Salme 73,23-24)

Først synger Asaf at Gud har grepet ham. Han ser seg tilbake. Hva har livet lært ham? Hvilke erfaringer har han gjort med Gud? Jo, frimodig og med overbevisning kan han si at Gud har grepet inn i livet hans. Det gjorde Gud ikke bare én gang, men flere ganger i salmedikterens liv.

Videre synger Asaf om at Gud i dag «leder meg». Presensformen av verbet beskriver nåtid, dagen i dag, hva som skjer akkurat nå. Forfatteren av salme 73 bare vet at Gud er hos ham og leder ham akkurat der han er i livet.

Så avslutter Asaf med å beskrive framtiden, den virkeligheten han vet en dag vil komme: «Deretter tar du meg opp i herlighet.» Hans framtid hviler i den troserfaring han i fortid og nåtid har gjort i livet med Herren Gud. Asaf vet at Gud ikke vil svikte i livets mest avgjørende øyeblikk, når døden kommer og evighetens porter åpner seg.

Da vil Gud føre «deg frelst over fjorden, heilt fram til den himmelske strand», som det heter i sangen av Trygve Bjerkreim. Du som har opplevd at Jesu naglemerkede hender har grepet dine hender, at Gud trofast hver dag leder deg, du skal en dag erfare at den oppstandne Jesus vil stå ved evighetens strand og ta imot deg. «Når døden sin brotsjø du møter, vil Jesus dra båten i land.» I den korsfestede og oppstandne frelseren møtes min fortid, nåtid og framtid.

TRV 157

Powered by Cornerstone