Tror du på Gud?
Pixabay/CCL

Tror du på Gud?

Kan vi måle tro? Hva sier spørreundersøkelser og statistikk om menneskers forhold til den kristne tro?
Svein Anton Hansen, publ. 03.juni-19

Hvem er kristne? Hvor mye tro bør eller må du ha for at du kan regne deg som en kristen? Fra tid til annen utføres det spørreundersøkelser om det norske folks tro, eller mangel på sådan. En slik undersøkelse foregår ved at et representativt utvalg av mennesker får spørsmål bl.a. om de tror på Gud, om hvor ofte de går i kirken, om de døper sine barn osv.  

Over noen tiårs-perioder har vi sett at prosent-tallet på de som svarer at de «tror på Gud» har sunket jevnt og trutt. Et bispedømme i Den Norske Kirke (Borg, 2019) gjorde en slik spørreundersøkelse for å kartlegge tro blant sine medlemmer. De fant at kun 20 % av medlemmene var «overbeviste om at Gud finnes», mens en av fire var «avvisende til den kristne tro». Det var altså flere medlemmer som ikke trodde på Gud, enn de som var overbevist om at Gud finnes.

Å være medlem av et kirkesamfunn trenger derfor ikke nødvendigvis bety at du er en kristen. Selv om alle døpte regnes som medlemmer, kan det aldri sidestilles med hvor mange som har Jesus i hjertet, som har sine navn innskrevne i Himmelens medlemsprotokoll.  

Selv sier Jesus følgende om hvem som virkelige er kristne: «Hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.» (Matteus 10,32-33)

Hvilke svar ville de statistiske byråene fått, og hvordan ville prosent-satsene sett ut hvis følgende spørsmål hadde blitt stilt: «Bekjenner du Jesus Kristus som din frelser og Herre?»

Bibelen sier at Jesus og kristen tro i hjertet fører med seg en bekjennelse av ham overfor andre mennesker. Du vet på hvem du tror! Ingen vil på dommens dag få høre Gud si: «Du er faktisk en kristen selv om du ikke visste og bekjente det på jorden!» Samtidig, like sikkert kan vi også vite at den som bekjenner Jesus som sin frelser og herre her i livet, skal få være trygg på at hans og hennes navn står i himmelens medlemsprotokoller og dermed får møte en åpen port inn til himmelen på dommens dag.

TRV 160

Powered by Cornerstone