Å fly og skam!
Pixabay/CCL

Å fly og skam!

Også de valg som får betydningen for klimaet skal underlegges Jesu etterfølgelse.
Svein Anton Hansen, publ. 5.august-19

Kanskje mer før i tiden enn i våre dager, kunne du høre voksne bruke uttrykket «å fy og skam!». De sa det hvis noen hadde gjort noe uhørt, noe som brøt med det som var allment sosialt akseptert. Med skiftende tider, kulturell påvirkning og endring av hva som er moralsk akseptert, endres også oppfatningen av hva som er skambelagt eller ikke.

Kristendommen har opp gjennom tidene, med rette eller urette, blitt beskyldt for å påføre mennesker skam og skyldfølelse. Disse beskyldningene har nok gjort at kirkene med tiden har blitt mer liberale i hva som er kristelig akseptable valg og levemåter.

Interessant er det at våre dagers rop om skam ikke primært kommer fra miljøer knyttet til kirke og bedehus. Nå snakkes, skrives og debatteres det om folk bør ha flyskam, bilskam, kjøttskam m.m. Skammen knyttes til hvor stort klimaavtrykk du setter på miljøet, hvor stor andel av verdens ressurser du bruker opp.
Her bør vi som kristne være ytterst forsiktige med å bli bastante på hva som skal gi oss selv eller andre mennesker skamfølelse. Skam er følelsen av at jeg er mindreverdig og begrenset. Jeg føler meg verdiløs, som et dårlig menneske.

Til de kristne i Filippi skriver Paulus om noen kristne som levde verdslig, som hadde sin oppmerksomhet i livet knyttet kun til materielle goder og nytelser.
«Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske.» (Filipperne 3,18-19)
Her knyttes skammen til å velge bort de åndelige og evige verdier og i stedet leve for større velstand her og nå.

Evangeliet handler ikke om å bagatellisere skammen eller late som om den ikke finnes. Evangeliet forteller meg at det er en som har båret skammen for meg; Jesus Kristus. Han tok bort vår skyld og skam da han døde på korset.

Flyskam? Tja, muligens, eller kanskje noe overdrevent klimahysteri? Det er i alle fall greit å ha reflektert over hvilket klimaavtrykk jeg setter i verden. I overført betydning kan jeg i alle fall «fly fra skammen», siden Jesus har båret skylden for mine synder. Tilgivelse for synder betyr ikke at jeg ikke skal bry meg om syndens konsekvenser. Nei, som en tilgitt synder skal hele mitt liv, også de valg som får betydningen for klimaet underlegges Jesu etterfølgelse.  

TRV 166

Powered by Cornerstone