Nok er nok!
Pixabay/CCL

Nok er nok!

Slagordet «nok er nok!» ble kjørende rundt i hodet mitt, som åpnet veien til en vidtrekkende åndelig sannhet. Og, da selvfølgelig ikke i en samferdselspolitisk betydning, men som et presist uttrykk for betydningen av Jesu forsoningsdød.
Svein Anton Hansen, publ. 9.august-19

Synes du at du betaler for mye i skatter, avgifter og gebyrer? Sannsynligvis vil neppe noen svare «nei» på det spørsmålet. Alle ønsker vi å betale minst mulig, at mest mulig i livet er gratis. Samtidig har vi forståelse for at staten må ta betalt for ulike tjenester og felles goder de gir oss.

En politisk aksjonsgruppe valgte slagordet «Nok er nok!» for å markere at grensen var nådd for hvor mye bompenger vi bilister bør betale. De ønsket ikke flere bommer og de avgifter som følger med.
Hva som er en riktig og god kristen tanke om forholdet bompenger og miljøhensyn, det overlater jeg til enhver troende selv å ta et standpunkt til.

Det var selve slagordet «nok er nok!» som ble kjørende rundt i hodet mitt, som åpnet veien til en vidtrekkende åndelig sannhet. Og, da selvfølgelig ikke i en samferdselspolitisk betydning, men som et presist uttrykk for betydningen av Jesu forsoningsdød.

Hebreerbrevets forfatter bruker gammeltestamentlige billedspråk for å si noe om hva som skjedde da Jesus døde på korset. Bildene fra offerordningene til det jødiske folket forteller om et offer som er nok for alle syndere, for all synd og for all tid.

«Med sitt eget blod gikk han [Jesus] inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.» (Hebreerne 9,12).

Jesu død var en soningsdød. Skylden for synderes synder og overtredelser ble sonet av den syndfrie. Jesu offerdød er nok for Gud, og dermed nok for oss. Da Jesus på korset ropte ut: «Det er fullbrakt!» (Joh.19,30), skal vi få tenke at Gud i sin himmel svarte: «Nok er nok!». Så, da er det ikke mer for oss å gjøre enn å ta imot nåden og tilgivelsen.

TRV 167

Powered by Cornerstone