Relevant?
Pixabay/CCL

Relevant?

Hva vil det si å være en «relevant kirke» og svare på «relevante spørsmål»?
Svein Anton Hansen, publ. 23.august-19

Har du gått noen år i en menighet, så kan du ikke ha unngått å ha hørt følgende setning i en eller annen form: «Kirken må være relevant! Den må følge med i hva som opptar folk for tiden.» Ja, menigheter og misjonsorganisasjoner utfordres til å gi svar på problemstillinger som oppleves relevante for folk nå, og ikke gi svar på spørsmål som ikke stilles.

Selve ordet «relevans» kommer fra et ord som betyr «å løfte opp, løfte fram». En sak, en problemstilling som virker uklar må løftes opp og belyses. Ærlige stilte spørsmål fortjener gode svar. Problemstillinger skal ikke skjules men løftes fram i lyset.

Når vi snakker om at en kirke skal være «relevant», så betyr det ofte at den bør være aktuell. Her følger noen eksempler på hva som kan oppleves som aktuelle spørsmål: «Hvordan leve et meningsfylt liv?», «hvordan leve med færrest mulig bekymringer?», «hva er lykke?» og «hvordan få ekteskapet til å fungere?»

Ja, uten tvil opptar slike spørsmål Kari og Ola Nordmann, uavhengig om du er kristen eller sekulær. Og, nettopp en kristen kirke kan og bør gi gode svar på eksistensielle og livsnære spørsmål.

Men, hvem bestemmer hva som er relevant? Som kristen er jeg overbevist om at Gud til slutt er den som best vet hva som er en «høyst relevant problemstilling». Ikke bare ønsker Gud at det gis gode svar på menneskers spørsmål. Gud vil også lære mennesker å stille de riktige, viktige og dermed relevante spørsmålene: «Hvordan blir et menneske frelst?», «hvordan får vi fred med Gud?» og «på hvilken side i evigheten vil du havne?». Disse er fra Guds side de aller mest presserende og relevante spørsmål et menneske kan stille seg, og som en kirke skal gi ærlige svar på.

«Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk.» (Jesaja 45,11).

Spør Gud om hva du vil. Men, det mest relevante spørsmål du kan stille Gud er om «de kommende ting», den virkeligheten som venter i evigheten. Ingen ting er mer aktuelt og relevant enn relasjonen til Gud og evigheten.

TRV 171

Powered by Cornerstone