Hold blikket festet på originalen!
Pixabay/CCL

Hold blikket festet på originalen!

Du må bruke mer tid å se på originalen, ham du vil bli formet av, enn å se på det livet du selv ønsker å forme.

Svein Anton Hansen, publ. 20.sept.-19

En pastor forteller om en opplevelse fra tiden på ungdomsskolen. De hadde en kunstlærer som de opplevde var tverr og bitter av natur. Det virket som om han ønsket å la elevene kjenne seg så dårlige som mulig. Mens elevene arbeidet med oppgaven, brukte han å stille seg bak den enkelte elev. Så pustet han dypt, og med oppgitthet i stemmen sa han bare: «Jaaaa …» Så gikk han sin vei. Dette skjedde ofte. En gang læreren kom ville ungdommen ikke høre på pustingen, så før læreren fikk sagt noe sa eleven: «Hva synes du?» Kunstlæreren svarte: «Ja … det her er vel det beste du har gjort dette semesteret.» Og så gikk han.

Men, en gang lærte elevene noe. Han som i dag er pastor forteller: «Kunstlæreren gav oss et blankt ark og en penn. Så sa han: «Nå skal dere tegne av hånden deres. Se på den og tegn så av hånden.» Og vi satte i gang. Denne gangen gikk han ikke rundt og så. Han bare stod ved kateteret. Etter noen minutter avbrøt han oss: «Ja, jeg har ikke gått rundt og sett på hva dere har tegnet. Men, jeg vet likevel at det dere har tegnet er et dårlig bilde av hånden deres.»
Hvordan kunne han vite det? Han stod jo bare der framme. Så sa han noe virkelig interessant: «Jeg har sett på dere. 80 % av tiden har dere sett på avbildet; tegningen av hånden, og bare 20 % av tiden på originalen; hånden. Så jeg vet at det dere nå har på papiret er det bildet dere har i hodet av hvordan en hånd skal se ut, og ikke riktig mye av hvordan deres egen hånd virkelig ser ut. For, dere har ikke sett på originalen mens dere tegnet!”
Og han fortsatte: «Snu nå papiret. Så skal dere gjøre det motsatte. 80 % av tiden skal dere se på hånden og tegne samtidig! Dere skal ikke se på det dere tegner, men kun holde blikket på originalen.»
Etter noen minutter avbrøt han oss igjen og sa: «Uten å ha sett på hva dere har gjort, så kan jeg likevel si at framfor dere har dere den beste hånden dere noen gang har tegnet.»
«Åh, som jeg skulle ønske han tok feil!» tenkte ungdommen som etter hvert ble pastor. «Men, jeg så på bildet, og det var den beste tegningen av en hånd jeg noensinne har gjort. For jeg hadde sett mer på originalen enn på min versjon av originalen!»

Paulus skriver til kristne i Roma som ønsker å bli mer lik Jesus: «Dem som Gud på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde.» (Romerne 8,29a)

Ønsker du «å bli formet etter Jesu bilde», ja, da må du se mer på ham enn på hvordan du tenker og tror at et liv med Jesus bør se ut.

(Historien er fortalt av en pastor i Levende Ord, Uppsala i Sverige)

TRV 175

Powered by Cornerstone