Bedehus med stort engasjement for misjon
Svein Anton Hansen

Bedehus med stort engasjement for misjon

Utenfor Stavanger og Randaberg ligger øya Kvitsøy. På bedehuset er de vant med å bli tatt med på reiser til ulike misjonsland.
Svein Anton Hansen, publ.19.nov.-2019

Et par torsdagkvelder i måneden samles folk i alle aldre til møte på Kvitsøy bedehus. Bedehuset driver et stort, godt og variert arbeid. Kvitsøy Misjonsfellesskap (N.L.Misjonssamband) arrangerte torsdagsmøtet jeg var innvitert til for å si noe om NOREAs arbeid. 

Ca 30 personer i alderen 10 til 80 år møtte opp. Flere barn på et kveldsmøte midt i uken, det er heller sjelden kost. For neste morgen ringer det inn til skoletimer igjen.

Bedehus med stort engasjement for misjon

Møtet var lagt opp med allsang, andakt, misjonsinfo og drøs over en kopp kaffe. Gjennom det jeg sa i andakten ønsket jeg å få fram at vi ikke må se smått på det lille vi alle har å bidra med i Guds rikes arbeid. Vi kan så lett bli mismodige, og tenke at det vi gjør ikke nytter. Men, til sammen med alt det andre arbeidet som gjøres, så blir vårt lille bidrag til noe stort for Guds Rike. 

Allsangen ble blant annet ledet av et par jenter i tenårene. Flott å se at bedehuset har en kultur for å la de yngre slippe til!

Bedehus med stort engasjement for misjon

I misjonsinfo-delen fortalte jeg om Trans World Radio sin satsning mot Sentralasia, om radioprogrammene som sendes inn mot folkeslagene som bor i Kazakstan, Uzbekistan, Turmenistan, Kirgisistan og Tadjikistan. Sendingene kan potensielt nå nærmere 70 millioner lyttere. I dette området bor også karakalpakkfolket, en av mange unådde folkegrupper. 

Etter en god kollekt til NOREA, ble kvelden avsluttet med god drøs over en kopp kaffe og diverse sjokoladebiter (som raskt forsvant). 

Powered by Cornerstone