Bedre å vente enn å ta på forskudd
Pixabay/CCL

Bedre å vente enn å ta på forskudd

Vi liker egentlig ikke å vente. Vi vil ta ting på forskudd. Men vi bygger karakter når vi lærer oss å vente.
Svein Anton Hansen, publ. 2.des.-19

Høsten kan ofte være både lang og mørk med mye regn og stiv kuling. Så starter vi på desember måned og adventstiden kommer oss i møte. Da blir alt liksom så lyst og lett. Jeg har nok skjønt at forandringen først og fremst sitter i hodet mitt. For fortsatt er det like mørkt, kaldt og regn utenfor stuevinduet. Men, sinnet lyser opp og forventningene til en koselig adventstid varmer og gjør meg glad.

Advent betyr «Herrens komme». Fra gammelt av skulle denne tiden i kirkeåret være en forberedelsestid, en tid for selvransakelse, gjerne også en fastetid. Samtidig som man forberedte seg på jul, med gaver og mat, så skulle adventstiden leves nøkternt og man skulle være forsiktig med maten.
Forfatteren Vera Molland skriver følgende om denne førjulstiden: «Man skal ikke komme uforberedt til det aller helligste. Den som skal møte barnet i krybben bør vite hvem Han er for å kunne ta imot ham på en verdig måte, og man må ha forberedt sitt eget sinn.»

Bibelen sier ikke noe om adventstiden som sådan. Det er vi som i ettertid har laget oss denne høytiden. Samtidig har Bibelen mye å si om dette å vente, om ikke å ta ting på forskudd, være avholdende og forsake noen goder. Smak på disse ordene «avholdende», «forsakelse», «vente» - ikke akkurat ord vi med stor glede tar i munnen vår. For som mennesker liker vi egentlig ikke å vente. Vi vil ta ting på forskudd. Julehøytiden fortrenger adventstiden. Middagen må vi prøvesmake. Ekteskapet må prøves ut på forhånd. Helgen starter vi gjerne så tidlig som mulig. Og, himmelens gleder vil vi erfare mest mulig av her på jord. Det er så menneskelig å ta godene på forskudd. Det har alltid vært så vanskelig å vente.

Apostelen Peter skriver om betydningen av å vente i sitt andre brev: «Men etter Guds løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.» (2.Pet.3,13-14)

I utgangspunktet framstår ikke akkurat denne bibelteksten som en adventstekst. Likevel, Peter vil vi skal vente på Jesu gjenkomst. Og, i ventetiden skal vi strekke oss etter å leve i fred med Gud og vår neste. Fred i sinnet kan vi alle trenge nettopp nå i adventstiden.

TRV 114

Powered by Cornerstone