Gjør døren høy, for Jesus
Pixabay/CCL

Gjør døren høy, for Jesus

Alle vasker, feier og pynter vi våre liv. Evangeliet, de gode nyhetene er at du trenger ikke å presentere Gud et ryddig liv før du daglig åpner døren for Jesus. Adventstiden kan bli en tid for å rydde opp i dine synder.
Svein Anton Hansen, publ. 20.des.-19

En av ikke alt for mange adventsanger vi har heter: «Gjør døren høy, gjør porten vid». Sangen har mange vers, men her følger to som sier noe om betydningen av å ha gjort klart et rom i mitt indre for Jesus:

Gjør døren høy, riv stengsel ned, i hjertet rom for ham bered,
så kommer ærens konge sterk, og fremmer i deg alt Guds verk.

Mitt hjertes dør jeg åpner deg, o Jesus, kom hit inn til meg.
Og ved din nåde la det skje at jeg din vennlighet må se.

Jesus snakket en gang om nødvendigheten av å fylle livet med gode verdier og ikke la hjertet stå åpent for dårlig påvirkning og onde krefter: «Når den urene ånden har forlatt et menneske, flakker den om i tørre trakter og leter etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg gikk ut av. Når den så kommer dit, finner den det ledig, feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første.» (Matt.12,43-45)

Det pågår en usynlig og åndelig kamp om ditt liv, om plassen i hjertet ditt. Du er så viktig at ikke bare Jesus men også onde åndskrefter ønsker å okkupere livet ditt, huset ditt. Et tomt hus, ledig, feid og pyntet står åpent for både gode og dårlige åndskrefter.

Du trenger å velge hvordan du vil forholde deg til noen ord som alle begynner på bokstaven «f». Ikke fyll huset ditt med det som er falskt, med en glatt fasade eller fusk og fanteri. I stedet for falskhet ønsker Gud fakta, ærlighet. I stedet for et fasade-liv lengter han etter fortrolighet fra deg og med deg. Og, i stedet for fristelser og frafall håper han du velger å ta imot hans fullbrakte frelse, ja, selve Frelseren Jesus Kristus.

Siste verset i adventssangen «Gjør døren høy» går slik:
Ja, ved din Hellig Ånd det gjør, vi daglig åpner deg vår dør.
Og deg oss kun til frelse vet, velsignet i all evighet!

Alle vasker, feier og pynter vi våre liv. Evangeliet, de gode nyhetene er at du trenger ikke å presentere Gud et ryddig liv før du daglig åpner døren for Jesus. Nei, la Jesus komme inn nettopp i denne adventstiden for å rydde opp i syndene dine. Ja, de gode nyhetene forteller meg at det oppryddingsarbeidet gjorde han på Golgatas kors. En skitten krybbe og et blodig dødens kors var ikke for simpelt for Himmelens og jordens skaper. Derfor velger jeg å møblere livet mitt både med krybben, korset og en tom grav.

TRV 122

Powered by Cornerstone