Låner Bibelen fra andre kilder?

Jeg studerer ulike religioner. Vi sammenligner dem og finner at det er mange forskjeller og likheter. En av lærerne sier at Bibelen ikke er inspirert av Gud på noen spesiell måte, og den er slett ikke original. Også gamle kulturer har fortellinger om en flom av vann som dekket hele jorden. Hammurabis lov ble skrevet mange år før Moses kom ned fra Sinai med de ti bud. Har Bibelen stjålet tanker fra de religionene folk dyrket i landene omkring?

SVAR:

Det kan sies mye om dette, og jeg er ingen ekspert. Det er interessant at svært mange kulturer rundt om i verden har sin egen fortelling om en eller annen oversvømmelse. De kan variere i detaljene, for eksempel om hvor lenge den varte, og hva som hendte etterpå. Men det er altså en fortelling om en stor flom.

Det er jo ikke merkelig at en slik hendelse blir fortalt gjennom generasjonene. At forskjellige kulturer kan ha hatt forskjellige tolkninger, er heller ikke så rart. Men at det fins eldre historier, trenger ikke bety at Moses bare plagierte. Alt Moses og medarbeiderne hans skrev, fikk de ordre av Gud om å skrive. Jeg tror Bibelen er historisk sann, den forteller om ting som virkelig har hendt, hvis den ikke selv sier at det er poesi eller diktning.

Når det gjelder Moses og budene, kan vi regne med at han levde ca. 1500 år før Kristus. Hammurabi var en babylonsk konge som levde omtrent 1800 år før Kristus. Han ble berømt for å ha skrevet en lovsamling. Den ble skrevet i stein og funnet i Iran i 1901. Det kan være at Moses var inspirert av Hammurabi da han ga loven til Guds folk i ørkenen.

Nå var ikke Hammurabi den første lovgiveren. Man har funnet lover fra før 2000 år før Kristus. Det overrasker ikke, for Rom 2,14 forteller at «når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byr, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov.»

Selv om det er likheter mellom Moseloven og Hammurabis lov, er det enda flere forskjeller. De fleste land i dag har lover mot fyllekjøring og overgrep mot barn. Det er ikke sikkert at de har hentet disse lovene fra hverandre.

Moseloven er inspirert av Gud. Hammurabis lov har sin kilde i en naturlig følelse av hva som er rett og galt. Når det kommer til stykket, er mange slike bestemmelser også fra Gud gjennom en allmenn åpenbaring.

OPKL342

Powered by Cornerstone