Bærekraft
Pixabay/CCL

Bærekraft

Siden Jesus Kristus på Golgatas kors bar hele verdens synder på sine skuldre, så kan jeg være trygg på og hvile i at han også klarer å bære mine synder og bekymringer på sine skuldre.
Svein Anton Hansen, publ. 06.januar-20

De Forente Nasjoners (FN) har utarbeidet «bærekraftsmål». Disse er FNs visjon og verden sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Blant de 17 bærekraftsmålene finner vi blant annet: «utrydde fattigdom», «utrydde sult», skape «bærekraftige byer og samfunn» samt «stoppe klimaendringene». Bak disse målene ligger tanken og alvoret at skal verden klare å bære en voksende befolkning samt stoppe den globale oppvarmingen, så må disse målene innfris innen 2030.
Bærekraftsmålene forplikter verdens land til å sette i verk ulike politiske tiltak, slik at vår verden kan bli et bedre sted å bo i. Det vil kreve styrke og mot både å sette seg ambisiøse mål samt bære konsekvensene av dem. Har vi som nasjon og enkeltpersoner stor nok bærekraft og bærevilje?

Ordet «bærekraft» kan oppfattes som et moteord, og slik sett komme til å gå ut av språket vårt om en del år. Likevel, som kristne kan vi frimodig bruke dette ordet på Himmelens og jordens skaper, Herren Gud, verdens frelser. Han, den treenige Gud bærer med rette tittelen å være en bærekraftig Gud.
Vi har vår trøst i at ingen problemer er for små til at Gud ikke skulle interessere seg for dem. Heller ikke eksisterer det problemet som skulle være for stort til at Gud ikke skulle klare å ordne det.

I en norsk oversettelse av sangen «He will carry you!», synger vi:
Samme hvor stort et problem det kan Gud løse.
Samme hvor mektige fjell det kan han flytte.
Samme hvor veldig en storm, det kan Gud stille.
Samme hvor inderlig sorg den kan han lindre.
Om han bærer alene vår jord i sine hender, likevel vet jeg at han kan bære deg!

(Oversatt ved Øyvind Offerdal fra «He will carry you!» av Scott Wesley Brown).

Jesus sa: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» (Matteus 11,28)

Siden Jesus Kristus på Golgatas kors bar hele verdens synder på sine skuldre, så kan jeg være trygg på og hvile i at han også klarer å bære mine synder og bekymringer på sine skuldre. Amen og Halleluja!

TRV 193

Powered by Cornerstone