Ny forsamling opplever vekst og ønsker misjonsinformasjon
Svein Anton Hansen

Ny forsamling opplever vekst og ønsker misjonsinformasjon

På Klepp Stasjon i Rogaland har Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet gått sammen om en ny forsamling. Bedehuset ønsker å styrke ytremisjonsfokuset.
Av Svein Anton Hansen, publ.27.jan.-20

I Kleppe kommune finner vi mange bedehus og kirker. Mange av disse samler mye folk, selv om det ofte bare er noen hundre meter mellom gudshusene.

Et par kilometer utenfor sentrum, mot toglinjen, finner vi Klepp Stasjon Bedehus, også kalt Bedehuset Betania.
I august 2019 gikk Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet sammen om å starte Bedehusforsamlinga Betania. Søndag 26.januar-20 deltok jeg som NOREA-ansatt på deres søndagsmøte. Her møtte jeg folk i alle aldere, ja, faktisk var det de eldre som var i mindretall. I løpet av de par-tre siste årene har mange unge familier kommet til. De jeg snakket med kunne fortelle at pessimisme og nedgang på kort tid var snudd til optimisme og framgang i arbeidet!

Ny forsamling opplever vekst og ønsker misjonsinformasjon

Som en nystartet forsamling ønsket de også mer misjonsinformasjon. Noen gav uttrykk for at talerne gjerne burde snakke mer om hva som skjer i misjonsarbeidet rundt om i verden.

I tillegg til å tale over søndagens prekentekst, fortalte jeg om NOREAs engasjement for kristne radiosendinger i Sentral-Asia. En radiosender som Trans World Radio har reist et sted i Sentral-Asia, kan potensielt nå 60 millioner mennesker i landene Kazakstan, Uzbekistad, Turkmenistan, Kirgisistan og Tadjikistan. I alle disse landene er det islam som er den bærende religionen. Men nå kan millioner av mennesker gjennom radioen få høre evangeliet om frelsen i Jesus. 
(Les mer om hvilke prosjekter NOREA støtter i Sentral-Asia - https://norea.no/hva/prosjekter/sentral-asia)

Kollekten fra forsamlingen på kr 9.800, ble for meg et vitnesbyrd om at de ønsker å være med å støtte det misjonsarbeidet som NOREA driver. 

Ny forsamling opplever vekst og ønsker misjonsinformasjon

 

Powered by Cornerstone