Til Vigrestad med Bibel og misjon
Svein Anton Hansen

Til Vigrestad med Bibel og misjon

Vigrestad Misjonshus på Jæren rommer møter og aktiviteter som treffer barn, ungdom og voksne.
Svein Anton Hansen, publ.-4.februar-20

Vigrestad Misjonshus eies av organisasjonene IMF, NLM, NMS og Normisjon. I løpet av uken drives det søndagsskole, barnelag, barnekor, ungdomsmøter, eldretreff, samt at det er møter hver søndag. Basarer og møteuker er heller ikke en sjeldenhet på det aktive misjonshuset. 

NLMs misjonsforsamling har møter annenhver søndag. 2.februar deltok jeg for NOREA med både tale og misjonsinformasjon. I søndagens bibeltekst leste vi om den lamme som ble båret til Jesus av sine fire venner (Markus 2,1-12). Fortellingen viser oss at nøden kan skape kreativitet for hvordan vi skal komme oss til Jesus. Bibelhistorien forteller oss også om hvilken bærekraft som kan finnes i den kristne forsamling, når den fungerer som den skal.

Til Vigrestad med Bibel og misjon

NLMs misjonsforsamling er naturlig nok ikke ukjent med misjonsinformasjon. Denne dagen tok jeg forsamlingen med til Sentral-Asia hvor Trans World Radio har bygd en sender som potensielt kan nå ca 60 millioner mennesker med evangeliet, de fleste unådde. Drriften av denne radiosenderen støtter NOREA Mediemisjon. 

Ellers i møtet deltok tre unge jenter/ungdommer med sang. Vi delte også nattverden sammen. De jeg snakket med fortalte meg om en forsamling i vekst og som gledet seg over å samle mange mennesker i ulike aldre.

I kollekt kom det inn kr 7.900 til NOREAs arbeid. 

Powered by Cornerstone