Idiotbevegelsen
Pixabay/CCL

Idiotbevegelsen

De jødiske lederne så det som et problem at Peter og Johannes var «idiotes». Men, disse to etterfølgerne av Jesus lot seg ikke stoppe av manglende teologisk kunnskap.
Svein Anton Hansen, publ. 16.mars-20

 «Hadde jeg bare kunnet mer teologi, da skulle jeg vært mer frimodig å dele troen.» «Hadde jeg bare visst mer hva jeg skulle svare, så kunne jeg mer frimodig ha diskutert religiøse spørsmål.» Ja, hvem av oss kjenner oss ikke igjen? Vi synes vi kommer så til kort både i det å kjenne Jesus, vite hva Bibelen sier samt ordlegge oss på en fornuftig og god måte. Dermed forsvinner frimodigheten til å «heise flagget» og stå opp for den kristne tro.

Vi kan ofte misunne disiplene, de som gikk sammen med Jesus i tre år, de som hørte ham tale og legge ut det gamle testamentet. De måtte vel til slutt være sprenglærde i teologi?

Etter pinsedag møter vi Peter og Johannes i Jerusalem. De taler frimodig om troen på Jesus, og flere tusen mennesker blir kristne. Jødenes religiøse lederskap bestemmer seg for å avhøre disse to Jesus-etterfølgerne.

«Men da de så Peters og Johannes sin frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus.» (Apo.gj. 4,13).

Ordet som på norsk er oversatt med «lekmann», er på gresk «idiotes». Peter og Johannes tilhørte ikke eliten av lærde og innflytelsesrike mennesker. Nei, de var meningmannen i gata, han eller hun som var ulærd og uopplyst i teologiske saker. Som ulærde lekmenn tilhørte de «idiotbevegelsen». De jødiske lederne så det som et problem at Peter og Johannes var «idiotes». Men, disse to etterfølgerne av Jesus lot seg ikke stoppe av manglende teologisk kunnskap, at de ikke tilhørte den skolerte elite.

Her følger et viktig poeng: Peter og Johannes var ikke mer lærde enn dagens gjennomsnitts-kristne. Så, ikke bruk mangel på kunnskap som en unnskyldning for ikke å vitne om troen din! Skaff deg gjerne kunnskap om Bibel og teologi. Men husk; «hjerte-til-hjerte» taler sterkere enn fra «hode-til-hode».

Bibelordet sier at Peter og Johannes «hadde vært sammen med Jesus». Her lå og ligger fortsatt hemmeligheten til en frimodig tro. Fortell hva du har opplevd som kristen, hva Jesus betyr for deg! Ikke vent med å vitne til du tror du kan og vet nok.

TRV 202

Powered by Cornerstone