Med oss
Pixabay/CCL

Med oss

Gud ville forsikre Josef og Maria om at Herren var med dem. Denne forsikringen fra Guds og Jesu munn kan også vi i vår tid ta til oss, velge «å tro tørt».
Svein Anton Hansen, publ. 20.mars-20

Som kristne forholder vi oss til en Gud som her på jord er og forblir usynlig for oss. Normalt sett kan vi heller ikke høre hans stemme, slik du og jeg kan snakke til og med hverandre. Det kan være at vi som kristne begynner å lure på hvordan denne usynlige herskeren over dyr og mennesker, mikrokosmos så vel som makrokosmos forholder seg til det skapte. Ser han meg, akkurat lille meg i et lite land, blant verdens milliarder av mennesker? Kan jeg vite at han er med og hos meg, at han ikke har snudd ryg

gen til mitt ansikt? Kanskje har jeg syndet så mye at Gud nå har vendt seg mot meg? Slik kan tvilen komme snikende, kaste tunge og mørke skyer som legger seg over troslivet.

Siden kristenlivet ikke bygger på følelser, så trenger jeg noe mer sikrere å forankre troen og frelsesvissheten til. Jeg velger å tro Guds Ord «tørt». Det vil si; jeg tar ordet til meg som det står.
Her skal du få to bibelvers som har det til felles at de sier oss at Gud er «med oss».

Før Jesus skulle fødes, ville Gud forsikre Josef og Maria om at Herren var med dem. Da Matteus skrev ned Josefs møte med engelen i drømmen, valgte han å sitere fra profeten Jesaja (7,14): «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud er med oss.» (Matt. 1,23).

Ca. 30 år senere har Jesus samlet disiplene på et fjell i Galilea. Snart skal han reise fra dem, hjem til himmelen. Han gir de redde og bekymrede disiplene befaling om å gå ut til alle folkeslag på jord med det kristne budskapet. Og, han forsikrer dem: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» (Matt. 28,20b).

Disse ordene fra Guds og Jesu munn kan også vi i vår tid ta til oss, velge «å tro tørt». Nå – i Jesus, kan vi vite og være trygge på at Gud med oss.

TRV 203

Powered by Cornerstone