Står det noe i Bibelen om koronaviruset?
Pixabay/CCL

Står det noe i Bibelen om koronaviruset?

Noen kristne har trolig de siste ukene tenkt og fundert på om denne koronavirus-krisen kan være en straff fra Gud. Sier Bibelen noe om en slik virusepidemi?
Av Svein Anton Hansen, publ.19.mars-20

Noen kristne har trolig de siste ukene tenkt og fundert på om denne koronakrisen kan være en straff fra Gud. Vil Gud straffe Norge og de andre nasjonene for synder vi har gjort? Videre lurer flere på om det står noe i Bibelen om det som nå skjer. Og, akkurat det er det jo ikke så lett å svare et entydig ja eller nei på.

I Bibelen, spesielt i det gamle testamentet, kan vi lese om epidemier og sykdomsutbrudd. Det mest kjente er trolig de 10 landeplager i Egypt, som vi leser om i 2.Mosebok 7-12. Kanskje var det en form for virus som førte til at egypterne fikk byller på kroppen, en av plagene vi leser om. De 10 landeplagene var definitivt en straff fra Gud mot egypterne som undertrykte det jødiske folk.

Nå finner vi verken ordene virus eller pandemi i Bibelen. Men i Johannes Åpenbaring 6,7-8 leser vi om en «gulblek hest». Gud skal vise Johannes hva som kommer til å skje i den nære eller fjerne framtid. «Da Lammet åpnet det fjerde seglet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen, som sa: Kom! Da så jeg – og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og ved villdyrene på jorden.»

Hva konkret denne bibelteksten betyr, og når dette skal skje, kan ingen si med sikkerhet. Den gule hesten er et bilde på døden. Dødsriket følger med – samler opp mennesker på jorden. Dødens hest rir ut i verden og høster inn, spesielt i tider med sult, katastrofer og krig. I disse versene fra Johannes Åpenbaring snakkes det om «fjerdedelen av jorden», altså at 25% av menneskeheten skal dø. Vi leser om verdensomspennende katastrofer. Fortellingen om den gulbleke hesten sier at døden skjer ved kriger, hungersnød, pest (sykdom, pandemier) og ved villdyrene. Og samtidig, det snakkes om en grense for døden, 25%, ikke 100%. Gud setter grenser for ondskapen.

Slike vers og bilder fra Bibelens siste bok kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på oss alle. Vil dette skje i vår levetid? Er det blant annet den pågående verdensomspennende korona-epidemien det her snakkes om? Det kan ingen av oss verken svare et avgjort ja eller nei på. For det vet kun Gud.
Når jeg her nevner disse versene fra Johannes Åpenbaring, så er det ikke for å skape ekstra frykt i en tid hvor usikkerheten rår og angsten kan få fotfeste i oss. Nei, men samtidig vil Bibelen være ærlig og gi oss et realistisk bilde av hva som vil skje i de siste tider.

Vi trenger å ydmyke oss for Gud, innse våre menneskelige begrensninger og bekjenne vår synder. Det som nå skjer kan være en nødvendig oppvåkning for at vår levemåte kan føre med seg sykdommer og ødeleggelser. Så trenger vi enda mer enn før å søke Gud i bønn, å be om at han hjelper oss i vår nød og usikkerhet.

Ikke minst trenger vi å hvile i troen på at Gud lot straffen for våre synder ramme Jesus Kristus på Golgatas kors. Derfor vil og trenger ikke Gud straffe dobbelt opp. Den endelige straffen for menneskers synder skal Gud gjøre opp på dommens dag.

Jeg velger derfor å konkludere med at koronavirus-epidemien ikke er Guds straff for menneskehetens synder. 

Lytt til andakter om "tilflukt hos Gud i korona-tider"

OPKL 530

Powered by Cornerstone