Livslov på hodet
Pixabay/CCL

Livslov på hodet

Vi tror og har en følelse av at den samme livslov som gjelder for arbeid og innsats, også gjelder for Gud. Men der tar vi feil!
Svein Anton Hansen, publ. 11.mai-20

En dag eller to i måneden kommer det noen positive tall inn på bankkontoen min. I løpet av siste måned har jeg gjort et arbeid, og dermed sender min arbeidsgiver meg penger som lønn for innsatsen. Først arbeid, så lønn. Først innsats, så belønning. Det er bare rett og riktig at det forholder seg slikt i arbeidslivet.
Ja, på de fleste områder i livet gjelder følgende lovmessighet: Du må yte for å nyte, du må ofre for å oppnå triumf.

Mennesket tenderer sterkt mot å ta med seg samme tankegang i møte med Herren Gud. Vi kan fort se på den treenige Gud som en himmelsk moral-evaluerer, en som gir oss terningkast etter hvor mange gode gjerninger vi makter å holde opp foran ham.
– Om jeg bare ved livets slutt har flere gode enn dårlige gjerninger på vektskålen, så vil og må han ta meg til himmelen. Gud vil komme til å lønne meg for et gjennomsnittlig godt liv, alle gode gjerninger jeg har gjort for «hvermansen».
Dette er ikke akkurat ukjente tanker for noen av oss. For, vi tror og har en følelse av at den samme livslov som gjelder for arbeid og innsats, også gjelder for Gud.

De første kristne tenderte mot å tenke i slike baner. Derfor brukte apostelen Paulus god tid og stor spalteplass på å sette troens saker på rett plass. Til de kristne i Roma skriver han:

«Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» (Romerne 4,4-5)

Lønn her på jorden får vi av de gjerninger vi har, det arbeidet vi har gjort. Men, slik forholder det seg ikke overfor Gud! Han gjør ikke «de snille barna» til Guds barn, men derimot «de slemme barna». Herren Gud «rettferdiggjør den ugudelige». Når vi innser, innrømmer og bekjenner våre ugudelige tanker, ord og gjerninger, da først har vi kommet i den posisjon at vi begynner å rope om nåde fra Gud. Og, når du roper om nåde og tilgivelse, da har du mer enn nok av tro og tillit. Da vil evighetens Herre erklære deg å være hans barn, av bare nåde.

Gud har snudd om på den normale tankegang, satt livsloven på hodet.

TRV 212

Powered by Cornerstone