Ikke verken eller, men både og
Pixabay/CCL

Ikke verken eller, men både og

Alle har vi både gode og dårlige sider ved oss. Ingen er verken så god eller så ille som andre måtte mene. Jesus minner oss på faren ved å sette negative merkelapper på andre mennesker.
Svein Anton Hansen, publ. 05.juni -20

Hvis du ikke er alt for ulik meg, så hender det vel at du også setter mennesker i bås. I løpet av noen sekunder danner du deg et inntrykk av en fremmed du møter, og menneskekjenner som du er slår du fort fast om du har med et godt eller et dårlig menneske å gjøre. Vi dømmer ofte så fort og så nådeløst. Før vi vet ordet av det, så har vi plassert de vi omgås og møter i kategoriene «god og grei» eller «dum og dårlig». Verden og det ukjente oppleves så enklere å forholde seg til når jeg bare får satt «riktig» merkelapp på de andre.

Folk som stikker seg fram og har sterke og tydelige meninger, blir gjerne elsket eller hatet. Tidligere utenriksminister og presidentkandidat i USA, Hillary Clinton, er en politiker de fleste amerikanere har klare meninger om. Enten avskyr de henne eller så trykker folk henne til sitt bryst. Og, hun er klar over det. En gang spurte en journalist henne - Hva skal det stå på gravsteinen din? Da svarte hun at der skulle det stå: «Hun er verken så god eller så ille som folk sier.»

Vi må passe oss for å gjøre våre medmennesker til helgener eller å demonisere dem. Verken mennesker eller virkeligheten er svart-hvitt. Ingen er «verken - eller». Derimot er vi høyst sannsynlig «både - og». Jesus minner oss på faren ved å sette negative merkelapper på andre mennesker:

«Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt.» (Matteus 7,1-2)

Jeg trenger å bli minnet på at selv min største meningsmotstander har gode sider ved seg. Også den som har valgt å leve mest ulikt mitt liv og mine valg, har verdier jeg trenger å strekke meg etter. Alle har vi både gode og dårlige sider ved oss. Ingen er verken så god eller så ille som andre måtte mene. Så – vis måtehold i dine karakteristikker og omtaler av andre mennesker.

TRV 226

Powered by Cornerstone