Eksklusiv frelse og frelser
Pixabay/CCL

Eksklusiv frelse og frelser

Kan vi komme til Faderen uten gjennom troen på Jesus Kristus? Ja, hvor eksklusiv frelser er egentlig Jesus fra Nazareth?
Svein Anton Hansen, publ. 22.juni-20

Få ting i den kristne tro kan skape så mye hodebry og smerte i sjelen som å tenke på det som handler om fortapelsen. Hvem kommer til å gå fortapt? Hva skjer med dem som aldri har hørt evangeliet om Jesus? Hva vil skje med meg på dommens dag? Og, finnes i det hele tatt en fortapelse? Noen lurer på om det finnes frelse utenfor troen på Jesus. Ja, noen teologer går så langt som å si at til slutt vil alle bli frelst, uansett liv, tro og religion.

Ingen kristen som har møtt nåden og kjærligheten den hellige Gud gir til syndere, kan håpe på noe annet enn at flest mulig, gjerne alle blir frelst. Du kjenner neppe heller til noen kristne som håper på at navngitte personer skal ende i en fortapelse. Herren Gud ønsker ikke at noe menneske skal gå fortapt. Men, samtidig sier han gjennom Sønnen Jesus Kristus at det finnes et helvete. Opptil flere ganger i det nye testamentet snakker Jesus om fortapelsens mulighet

Hva sier Bibelen om disse dype og vanskelige spørsmålene? Knyttes den evige frelse i Bibelen eksklusivt til troen på evangeliet og Jesus Kristus?
Selv sier Jesus:
«Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Johannes 14,6)

Frelse, rettferdiggjørelse og håpet om evig liv knyttes i det nye testamentet kun til troen på og bekjennelsen til Jesus Kristus. Frelse utenfor Jesus eller i andre religioner er helt ukjent for Bibelen. Gud har ikke åpenbart noen annen frelsesvei for oss enn troen på Jesus Kristus. Den kristen kirke skal derfor holde seg til det Gud har åpenbart.
Samtidig kan vi gjerne innrømme at hva som skjer i den ytterste dommen med de som ikke fikk anledning til å høre evangeliet, det må og vil heldigvis være opp til Herren Gud selv å avgjøre. Men vi kan aldri lære om eller gi håp for at mennesker kan bli frelste uten å tro på Jesus.

TRV 231

Powered by Cornerstone