Hva om vi avlyser?
Pixabay/CCL

Hva om vi avlyser?

Det vil få store konsekvenser for synet på forkynnelse, misjon og gudsbilde om vi avlyser fortapelsens mulighet.
Svein Anton Hansen, publ. 26.juni-20

Bibelen lærer oss at det ikke finnes frelse i noe annet navn enn Jesus Kristus. Å bli Guds barn knyttes i det nye testamentet eksklusivt til troen på og bekjennelsen av Jesus som min herre og frelser. Flere tenker derimot at det også finnes frelse utenfor troen på Jesus. I møte med denne læren kan det hjelpe på tanken å stille noen motspørsmål. For, om vi skifter lære og begynner å mene at mennesker kan bli frelst uten å kjenne Jesus, så vil det få store konsekvenser for blant annet forkynnelse og misjon.

For det første – Om vi avlyser fortapelsens mulighet, vil kristen misjon ganske raskt kun ende opp som allment nødhjelpsarbeid. For, hvorfor skal vi forkynne omvendelse fra andre religioner til troen på Jesus, om alle til slutt blir frelste uavhengig av tro og bekjennelse?
Ja, hvorfor skal vi be en muslim endre tro, når han risikerer å bli forfulgt og trakassert for sin nye kristne tro, når det egentlig ikke betyr noe hva han tror på?

For det andre – Om vi lærer at alle blir frelst og ingen vil gå fortapt, da vil den kristne forkynnelse lett miste sitt evighetsperspektiv. Vi vil fort sitte igjen med en dennesidig forkynnelse om å skape det best mulige liv for seg selv og andre her på jord.

For det tredje - Forkynnelse til omvendelse vil sakte men sikkert forsvinne. Alvoret med å være en synder inn for den hellige Gud, vil ikke lenger framstå veldig aktuelt eller skremmende.

For det fjerde – Hvilket signal sender vi til ofre for tyranner, despoter og overgripere, hvis vi sier at alle til slutt blir frelst, selv uten anger og omvendelse? Hvilken Gud har vi egentlig med å gjøre hvis han til slutt tar alle inn i sin himmel uten oppgjør med fortidens synder? Hvorfor er det galt å mene at en kjærlig Gud kan og bør straffe synder i evigheten?

Nei, i stedet for å avlyse fortapelsen bør vi som kristne legge krefter og innsats ned i å opplyse flest mulig om frelsens nødvendighet og mulighet i Jesus Kristus.

«Det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» (Apo.gj. 4,12)

TRV 232

Powered by Cornerstone