Rød og gul, og hvit og svart
Pixabay/CCL

Rød og gul, og hvit og svart

Som kristne har vi de beste grunner og skulle være de første til å stå opp mot rasisme og for menneskeverdet.
Svein Anton Hansen, publ. 15.juni-20

Fra tid til annen dukker det på TV-skjermen opp bilder av og reportasjer om hendelser hvor afro-amerikanske mennesker blir trakassert av hvite politifolk. Disse episodene får heldigvis og fortjent stor medieoppmerksomhet. Forståelig nok så reagerer både fargede og hvite på den diskriminerende forskjellsbehandlingen mange mørkhudede opplever seg utsatt for. Dermed tar folk til gatene for å protestere mot ulike former for hverdagsrasisme. Noen ganger bikker demonstrasjonene dessverre over i voldelige opptøyer.

På Søndagsskolen og i de kristne barnelagene lærte vi en heller enkel sang, som samtidig hadde en fundamental og grunnleggende sannhet som ble sunget inn i hjertene våre. Sangen går slik:

Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord.
Rød og gul og hvit og svart er det samme har han sagt.
Jesus elsker alle barna på vår jord.

(Tekst: George Root)

Jeg er sikker på at mange fortsatt nynner på denne barnevisen selv i voksen alder. Ja, kanskje vi som voksne heller skulle ha sunget: Jesus elsker alle voksne ... Rød og gul og hvit og svart er det samme har han sagt ...

Rasismen er ikke medfødt. Men, med årene farges vi ofte ubevisst av rasistiske holdninger. Vi blir preget av dårlige og forutinntatte holdninger til mennesker fra en annen kultur, de med en annen glans i huden enn den vi selv har.

Som kristne har vi de beste grunner og skulle være de første til å stå opp mot rasisme og for menneskeverdet. Hvorfor? For det første fordi vi bekjenner oss til en Gud som har skapt oss med ulike hudfarger. Mye annet i våre liv kan være preget av syndefallet, men aldri hudfargen.
For det andre vil vi bekjempe rasisme fordi Guds barn finnes over hele kloden, og fordi evangeliet ikke har rasemessige begrensninger. Jesus døde for alle hudfarger.
Og, for det tredje så står vi opp mot rasisme fordi alle hudfarger, språk og nasjonaliteter en dag vil være representert i Himmelen.

«Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for Lammet, kledd i lange, hvite kapper, og med palmegreiner i sine hender.» (Joh.åp. 7,9)

I Herren Kristus finnes egentlig ikke nasjonaliteter, hudfarger eller raser. For, vi er alle én i Kristus Jesus. (Gal.3,28)

TRV 242

Powered by Cornerstone