Regnskap i skyen
Pixabay/CCL

Regnskap i skyen

For å være i dataspråket; Gud har trykket på «delete-knappen». Harddisken med mitt synderegister er formatert. Og heldigvis, ingen backup finnes i en nettsky.
Svein Anton Hansen, publ. 25.sept.-20

Damen hadde lagt seg til vanen at da hun og mannen kjørte bil, så brukte hun ofte å lese reklameteksten på lastebiler og andre kjøretøy de ble liggende bak eller møtte på veien. En reklametekst fra et regnskapsbyrå ble hengende lengre fast enn normalt i hode og hjerte til den reflekterende damen. For på varebilen stod det: «Vi legger bedriftsregnskapet ditt i skyen». Et regnskap i skyen, hva kan det bety?
I løpet av noen få år har mange regnskapsbyråer skiftet fra papirer og ringpermer til Excel-ark og papirløs nettlagring, også omtalt som å legge regnskapet i nettskyen.

For datakyndige nerder og andre som behersker internett, vil det neppe være vanskelig å finne igjen bedriftens eller sitt eget regnskap i en nettsky. Den som derimot kjenner seg som en data-amatør, vil sannsynligvis slite mer med å finne igjen tallene. Skyen har jo til hensikt å gjøre det enklere å ta med seg regnskapet uansett hvor du befinner deg.

Damen som leste reklameteksten, ble sittende i bilen og tenke på dette med menneskets synderegnskap. Gud tok på korset alle menneskers synder på seg. Han løftet skylden av våre skuldre, lettet våre hjerter for blodrøde tall av uoppgjorte synder. Vi som stod i gjeld til den hellige Gud, vi fikk våre overtredelser slettet ut da han selv gjorde opp for dem på korset.

«Gud utslettet gjeldsbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» (Kolosserne 2,14).

Og, ble mine synder utslettet på Jesu kors, da verken kan eller vil jeg finne dem igjen. Ja, til og med Gud ser dem ikke lengre. Jeg kan være trygg på, jeg kan hvile i dette at mine synder ikke ligger lagret i en nettsky som Herren Gud har tilgang til. For å være i dataspråket; Gud har trykket på «delete-knappen». Harddisken med mitt synderegister er formatert. Mitt synderegnskap ble lagt på Jesus, utslettet på hans kors. Og heldigvis, ingen backup finnes i en synde-nettsky.

TRV 258

Powered by Cornerstone