Blikket festet på det store målet
Pixabay/CCL

Blikket festet på det store målet

Still deg følgende spørsmål: Hva vil du skal stå igjen etter deg, etter livet ditt? Hva vil du være med på å bygge som kan vare etter din levetid? Svarene kan fort få større konsekvenser for ditt liv og dine prioriteringer enn du først trodde.
Svein Anton Hansen, publ. 05.okt.-20

Opp gjennom historien har det blitt bygget mange, store og ikke minst kostbare katedraler og gudshus. En vandrehistorie, som sikkert passer på mange store byggeprosjekter, sier at da kongen inspiserte byggearbeidet så spurte han flere arbeidere hva de drev på med. Den første som arbeidet med muren til katedralen svarte: - Jo, jeg bygger noen meter av en støttemur fra hit og bort til dit. En annen svarte: - Jeg bygger en portal rundt det som skal bli en dør. Den tredje som kongen møtte svarte: - Jeg bygger en katedral!
Denne siste hadde forstått noe viktig; han var med på et veldig arbeid, han så for seg det store bildet. Han hadde blikket festet på det store og endelige målet.

Nehemja i det gamle testamentet ble kalt av Gud til å lede arbeidet med å bygge opp igjen muren rundt Jerusalem. Målet om å bygge opp igjen muren samlet folket. Jødene som var vendt tilbake fra fangenskapet i Babylon, satte seg overkommelige og oppnåelige delmål. En liten støttemur her, og et par portaler og buer der. Samtidig mistet de aldri det store målet av syne. Selv da Nehemja møtte motstand fra folk som ville hindre dem i å bygge, holdt han fast ved storheten i det byggeprosjektet han stod i.

«Jeg sendte bud tilbake til dem [fiendene] og svarte: Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned. Skulle jeg kanskje la arbeidet hvile fordi jeg lot det ligge og dro ned til dere? ... For alle sammen forsøkte å skremme oss, de tenkte at vi da skulle bli trette og holde opp med arbeidet, så det ikke ble utført. Men styrk nå du mine hender!» (Nehemja 6,3.9).

Hvorfor holder vi på med å bygge en mur? Hvordan få murstein og sement til å skape fellesskapsfølelse, glede, drømmer om en bedre framtid? Nehemja klarte det kunststykket! Vi som Nehemja holder også på å bygge noe stort og viktig for framtiden. Hvorfor holder vi på å bygge Guds rike? Hvorfor legger mange kristne tid, penger og krefter ned i menighets- og misjonsarbeid? «Verden for Kristus!» - det er vårt store og altoverskyggende mål. Det gjelder evigheten!

Still deg følgende spørsmål: Hva vil du skal stå igjen etter deg, etter livet ditt? Hva vil du være med på å bygge som kan vare etter din levetid? Svarene kan fort få større konsekvenser for ditt liv og dine prioriteringer enn du først trodde.

TRV 261

Powered by Cornerstone