Skal vi få lønn i himmelen?

Hei. Jeg har et spørsmål om det å få lønn i himmelen. I Matt 6 står det: «Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen.» Eller 2 Kor 5,10: «For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt.» Jeg skulle hatt mer eksempler, men finner dessverre ingen flere i øyeblikket. Men mener selv å ha lest flere steder om «himmelsk lønn» eller å få lønn i himmelen. Betyr det at dersom en person har vært mye «snillere» enn en annen person, så skal han bli mer belønnet når han kommer til himmelen?

Er lønnen en beskrivelse på å få det evige liv, eller menes det noe annet? Det står jo i Ef 2 at vi er frelst av nåde og tro, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Håper jeg fikk gjort meg forstått, syntes det var litt vanskelig å formulere meg riktig. (Iselin, 21 år)

SVAR:

Du formulerer det godt, og spørsmålet er nærliggende og viktig. Du nevnte at temaet om lønn er berørt flere ganger i Bibelen, og jeg kan nevne noen flere av dem. Jesus sa: «Den som gir én av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er en disippel, sannelig sier jeg dere: Han skal ikke miste sin lønn!» (Matt 10,42)

Paulus sammenligner tjenesten i Guds rike med et gartnerarbeid: «Den som planter og den som vanner, er ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.» (1 Kor 3,8)

Om Moses, som sa fra seg fordelene ved hoffet i Egypt, skrives det i Hebreerbrevet: «Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen.» (Heb 11,26)

Johannes taler på vegne av Gud i Åpenbaringsboken: «Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.» (Åp 22,12)

Ut fra dette er det klart at det blir en lønn i himmelen, og at den blir forskjellig for hver enkelt troende.

Men det er viktig å se hva som er annerledes i Guds rike i forhold til denne verdens ordninger. Hvis jeg gjør en jobb i yrkeslivet, venter jeg å få betaling for den innsatsen. Paulus skriver det samme i Rom 4,4, og jeg omskriver ham litt fritt: «Når en jobber, blir ikke lønnen sett på som en gave, men som noe en skylder.» Vi snakker altså om rettigheter, og dermed rett til lønn.

Men overfor Gud har vi egentlig ikke lykkes med å fortjene lønn. Selv de beste gjerningene vi kan prestere, holder ikke for Gud, for de er smittet av synd.

Da kommer Kristus inn i bildet. Han har gitt oss retten til å bli Guds barn. Et barn må ikke gjøre en innsats for å ta vare på stillingen som barn. Vi kan gi et litt større barn lommepenger fordi det gjør visse oppgaver for oss. Men lykkes de ikke med jobben, er de barn likevel.

Når vi tjener Gud, er ikke det en jobb vi får lønn for. Det er en velsignelse og en nåde som vi får. For en oppgave gitt av Gud er en gave. Gud elsker å gi gaver – «et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget!» (Luk 6,38) Den som har tjent Jesus og lidd for hans navn, «skal få hundrefoll igjen, og arve evig liv!» (Matt 19,20) Legg merke til ordet arve. En arv får vi ikke fordi vi har fortjent den, men fordi vi er barn.

Hvis vi tenker på nådegavene i menigheten, så er de forskjellige. De blir gitt til «enhver det som er gagnlig». (1 Kor 12,7) Her i dette livet kan vi komme til å misunne hverandre og ønske oss gaver som andre har fått. Men slik må vi ikke tenke. For vi er ett, har fått forskjellige gaver, og vi tjener hverandre med gaven Gud har gitt.

Vi får ikke de samme tjenestene i den himmelske verden heller. Der vil vi få forskjellige gaver og forskjellige oppgaver. Men alt er av nåde da også. Vi får så mye mer enn vi har fortjent. Og fordi synden er avskaffet i evigheten, vil vi ikke finne på å misunne hverandre.

Vi som lever i denne verden, kan ikke la være å tenke likhet og likestilling, og så dømmer vi om rettferdig og urettferdig ut fra det. Husker du lignelsen Jesus fortalte om vingårdsarbeiderne (Matt 20,1-16)? De som hadde jobbet bare én time, fikk like mye lønn som de som hadde jobbet hele dagen. Alle fikk full dagslønn, noe de trengte for å overleve. Det var urettferdig ut fra vår måte å tenke på, men det var rettferdig ut fra Guds måte å tenke på. For han vil gi all lønn av bare nåde. Som du minnet om: Vi er frelst av tro og nåde, ikke av gjerninger. (Ef 2,8)

Det blir spennende å komme til den nye verden. Den vil bli full av gode overraskelser. Vi kommer til å lovprise Gud fordi han er så ufattelig god og nådig, og fordi han gir oss rikelig lønn – som vi slett ikke har fortjent.

OPKL346

 

Powered by Cornerstone