Jesus - Guds Sønn, hva betyr det? (del 2)
Pixabay/CCL

Jesus - Guds Sønn, hva betyr det? (del 2)

Den andre trosartikkel (apostoliske trosbekjennelse) handler om Jesus, Guds Sønn. I noen få setninger oppsummeres hans liv fra unnfangelsen ved Den Hellige Ånd til kors og oppstandelse, ja, helt til dommens dag når han skal komme igjen for å dømme levende og døde. I sentrum av Jesusfortellingen står korset.


«Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria ...»

Vi skal i denne artikkelen stoppe opp for at Jesus som Guds Sønn dør på et kors. Vi leser noen vers fra Langfredags-fortellingen hos Matteus (27,45-46.50-54):
«Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» ... Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange. Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»

Messias - Guds Sønn!
«Hvem sier folk at jeg er?» Dette spørsmålet stilte Jesus sine disipler noen uker/ måneder før den siste påsken i Jerusalem. Jødefolket, tilhengere som motstandere hadde ulike og mange forslag på hvem Jesus var og hva hans oppgaver gikk ut på. Når han så spør de 12 nærmeste disiplene det samme spørsmålet, så svarer Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» (Matteus 16,16).

Og, så her ved korset bruker den romerske soldaten og offiseren akkurat det samme uttrykket som Peter om Jesus. Idet Jesus dør, utbryter soldaten: «Sannelig, han var Guds sønn!»
Noen minutter/timer tidligere hadde flere av hans motstandere anklaget Jesus for å omtale seg som «Guds Sønn». Den ene røveren på korset mente at hvis Jesus nå var Guds Sønn, ja, så måtte han vel klare å stige ned av korset og i tillegg befri de to andre røverne fra korsdøden også. (Matteus 27,40).
Yppersteprestene, de skriftlærde og de eldste hånet også Jesus mens han hang på korset: «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse! Han er Israels konge, la ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham! «Han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham om han har behag i ham. Han sa jo: Jeg er Guds Sønn.» (Matteus 27,42-43). Ikke det at disse fiendene av Jesus mente at han virkelig var Guds Sønn. Men, måten de uttrykker seg på, viser at Jesus selv hevdet at han var Guds Sønn. Ja, til og med de onde ånder gjenkjente Jesus som Guds Sønn. «D
e skrek ut: Hva har vi med deg å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?» (Matteus 8,29).

Så det er neppe tilfeldig at det er når Jesus henger på korset at vi flere ganger møter uttrykket «Guds Sønn» brukt om ham. Men - kan Guds Sønn dø? Kan Gud dø?

Profeten Issa
I islam og Koranen hører vi om profeten Issa, et annet navn på Jesus. I islam kan man ikke tenke seg at Allah, Gud har noen sønn. Jesus i islam framstilles kun som et godt menneske, en stor profet på linje med Abraham og Moses. Jesus er slik sett den siste forløperen før Muhammed, islams viktigste og siste profet. I Koranen leser vi kun ett vers som omtaler korsfestelsen: «Se, de [jødene] har drept Messias, Jesus, Marias Sønn, Allahs sendebud! Men jødene drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke. Men det fortonet seg slik for dem.»
Enkelte i islam har tenkt seg til at det var et annet menneske, kanskje en av Jesu etterfølgere som tok hans plass på korset. Andre mener at Allah gjorde det slik at Judas Iskariot ble lik Jesus, og tok hans plass på korset. Atter noen tenker at korset var et synsbedrag, en illusjon.

Fortellingene om Jesus i Koranen er skrevet ned ca. 600 år etter Jesus levde. Koranen kan derfor ikke som Bibelen bygge på øyenvitneskildringer av det som hendte Langfredag. Selv om Koranen har 90 vers om profeten Jesus, så forholder det seg slik at jo nærmere sentrum av Jesusbildet vi kommer, desto større og tydeligere blir forskjellene mellom kristendom og islam. Den Guds Sønn vi som kristne tilber, han er den lidende tjener, frelser og den siste profet. Jesus som profet har autoriteten i seg selv. Han sier: «Jeg sier dere!» Mens andre profeter sa: «Så sier Herren!» eller «Så sier Allah!» Islam og Koranen tilbyr oss et redusert og for lite bilde av hvem Jesus Kristus var.

Så når den romerske soldaten og offiseren utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!», så er det profeten Jesus som Guds Sønn som dør på korset. Som et godt menneske, som en profet, uansett hvor stor han måtte være, så kan ikke et menneske frelse oss eller tilgi synder. Men, som Guds Sønn kan Jesus fra Nazareth både tilgi synd og frelse oss for tid og evighet.
Derfor bekjenner jeg glad og frimodig troen på Jesus Kristus som Guds enbårne Sønn, unnfanget av Den Hellige Ånd og født av jomfru Maria.

OPKL 539 - 2
BB 044

Jesus - Guds Sønn - del 1

Jesus - Guds Sønn - del 3

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone