Trøndersodd mot sult?
Pixabay/CCL

Trøndersodd mot sult?

Krig og sult hadde barneskolegutten hørt om, selv om jeg heldigvis verken hadde opplevd kuler eller mangel på brødskiver. Men «sott», det forstod jeg ikke noe av.
Svein Anton Hansen, publ. 11.januar-21

Den gang jeg gikk på barneskolen, var det ikke uvanlig at vi sang kristne barnesanger. En av lærerinnes favoritter må ha vært «Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg» av forfatteren og multikunstneren Thorbjørn Egner. Men, selv teksten i en barnesang kunne inneholde enkelte ord som ikke var helt lett å forstå for oss barna. I tredje verset  synger vi: «La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred.» Krig og sult hadde barneskolegutten hørt om, selv om jeg heldigvis verken hadde opplevd kuler eller mangel på brødskiver. Men «sott», det forstod jeg ikke noe av. Siden ordet stod sammen med «sult», så hadde det muligens noe med «sodd» å gjøre – sikkert trøndersodd siden jeg vokste opp i Trøndelag.

«Sott» er et gammelt ord og fellesbegrep for indre sykdommer, ofte brukt om alvorlige eller dødelige sykdommer. Epidemier som går kaller vi gjerne for «farsotter». Vi kan dermed si at virus-pandemier framstår som en form for sott. Og, slik sett har barnesangen «Jeg folder mine hender små» fått en ny aktualitet.

Om og til den som har Gud som sin tilflukt og borg, sier Herren selv: «Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for sott som ødelegger ved middagstid.» (Salme 91,5-6).

I møte med lokale så vel som verdensomspennende pandemier eller kriger, kan vi gjerne si at oppfordringen til ikke å frykte er lettere sagt enn gjort, enklere å ønske seg enn faktisk tro og stole på. Derfor trenger jeg både å øve meg i å tro og samtidig hvile i at disse løftesordene kommer fra himmelens og jordens skaper, han som har den totale oversikt og kontroll.

Og, så kan vi jo starte med å finne fram igjen og synge barnesangen av Thorbjørn Egner. Du kan jo bruke den som bordvers, ikke minst hvis du skal spise trøndersodd til middag!

Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg:
La alle barn i verden få det like godt som jeg.

Vern alle med din sterke hånd mot fattigdom og død.
Og hjelp små barn i alle land så ingen lider nød.

La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred.
La alle leve trygt og godt i frihet og i fred.

TRV 279

Powered by Cornerstone