Krigshelter uten fornem slekt
Pixabay/CCL

Krigshelter uten fornem slekt

«Jeg kan ikke peke ut mine forfedre, men jeg kan vise dere medaljer, og ikke minst mine arr fra fronten. De er min adelstittel!»
Svein Anton Hansen, publ. 12.mars -21

Gaius Marius – han var en romersk general og konsul som levde og regjerte ca. 100 år før Jesu fødsel. Hans militære ferdigheter og seire i kriger både i Nord-Afrika og mot germanerne gjorde ham populær. Dermed ble han hele sju ganger valgt til konsul, den øverste politiske stilling i den romerske republikk. I motsetning til mange av de andre romerske politikere og konsuler kom han ikke fra noen stor og kjent slekt. Marius sa følgende om sin enkle herkomst: «Jeg kan ikke peke ut mine forfedre, men jeg kan vise dere medaljer, og ikke minst mine arr fra fronten. De er min adelstittel!»

Omtrent 150 år senere skrev apostelen Paulus brev til de kristne i den greske byen Korint. De kristne i Korint var ikke spesielt høyt ansett av de andre. Få, om noen kunne vise til posisjoner og medaljer, anerkjente og adelige slekter.

«Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.» (1.Kor.1,26-27)

Men, Herren Gud hadde utvalgt dem til å tilhøre hans familie. Som en forfulgt minoritet i datidens Korint, levde de som Jesu Kristi stridsmenn. Men, de stred verken alene eller i egen kraft.

Fremad, Kristi hærmenn, frem til hellig strid! Foran oss går Jesus, som i fordums tid.
Kristus, kongers konge, leder selv sin hær. Se, hans banner bølger, seieren er nær!

Gaius Marius hadde suksess som politiker og krigsgeneral. Likevel, framgangen kunne ikke skje uten vold og drap av motstandere. Som kristne følger vi en annerledes krigsherre. Hans våpen er Guds Ord og kjærlighetens evangelium. Romerriket falt etter noen hundre år. Guds rike og hans folk vil alltid bestå gjennom all evighet. Jesu seier og hans «arr fra fronten» kalt korset på Golgata - der ligger vår adelstittel!

TRV 296

Powered by Cornerstone