Flytteeska
Svein Anton Hansen

Flytteeska

Den viktigste verdien vi pakker med oss og bærer gjennom livet, er Guds trofasthet og nåde. Denne samme gamle, evigvarende og slitesterke nåden kan vi få oppleve ny og frisk hver dag.
Svein Anton Hansen, publ. 02.april -21

Når du flytter hjemmefra til en ny leilighet eller et nytt hus, så har du oppdaget behovet for mengder av flytteesker. Mangt og mye skal legges i esker for så å bli pakket opp igjen dit du flytter. Du passer på at ikke noe av verdi faller av flyttelasset på veien.

Dette gjelder også i overført betydning; personlig eller som en menighet. Vi må vi spørre oss - hva vil, ja, må vi pakke med oss av verdier, holdninger, visjoner m.m. for at vi ikke skal miste noe av oss selv eller Guds hensikt når vi flytter på oss og ikke lengre kan gå i den menigheten vi tilhørte? Står du i fare for at det bevisste gudsforholdet faller av flyttelasset?

Om det gjelder fotballaget, arbeidsplassen, eller en interesseorganisasjon, så trenger vi noen «kontinuitetsbærere». Det er disse som tar med og viderefører viktige verdier gruppen står for. En kontinuitetsbærer skaper stabilitet i laget.
Hvilke verdier bør være kontinuitetsbærere i en menighet? Her kommer vi (heldigvis) ikke utenom Bibel og misjon. Menigheter må til enhver tid være bevisste på å pakke og bære med seg en bibeltro teologi, tanker og syn de håper Gud i Himmelen sier «ja og amen» til. Videre må vi legge i flytteeska de arbeidsmåter vi har tro for best mulig kan bevare troende og samtidig nå nye mennesker.

Den viktigste verdien vi bærer gjennom livet, er Guds trofasthet og nåde. Denne samme gamle, evigvarende og slitesterke nåden kan vi få oppleve ny og frisk hver dag.

«Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.» (Klagesangene 3,22-23)

Pass på at du pakker og bærer med deg, og stadig pakker opp og tar i bruk Guds trofaste nåde. Jo mer du blir avhengig av den, jo mer opplever du hvor ny og frisk den kjennes.

TRV 302

Powered by Cornerstone