Min synd og min bønn
Pixabay/CCL

Min synd og min bønn

Vi som har blitt kjent med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, vi vet at i han så vil Gud være oss nådig, utslette vår synd, vaske oss rene og rense oss for synd.
Svein Anton Hansen, publ. 12.april -21

Ingen av oss har sans for mennesker som bare snakker om seg og sitt. «Jeg, meg, mitt og mine» er den selvsentrertes favoritt-pronomener, ja, ofte de eneste han benytter. For, da er det som oftest noe han har å skryte over, noe han vil at vi andre skal forstå at han eller andre i familien har lyktes med. I lengden oppleves det slitsomt å lytte til slike navlebeskuende mennesker.
Noe annet, og langt mer respektabelt er det å lytte til mennesker som tørr å være personlige med egne nederlag og feil, som på hederlig vis tørr å innrømme egne synder.

Profeten Natan avslørte for kong David syndene han hadde gjort med kvinnen Batseba og mot hennes mann Uria. Da syndens alvor gikk opp for David, så kom han i syndenød. Denne nøden satte han ord på i det vi kjenner som Salme 51 i det gamle testamentet. I løpet av salmens 21 vers møter vi ordene «jeg», «meg» og «mine» over 30 ganger.
Her er ikke synd lenger «kollektivets misforståelser av rett og galt», «skjevheter i samfunnsstrukturen» eller «alle-har-vi-våre-svakheter». Nei, i møte med Guds avslørende blikk av det onde i mitt indre, er synden og skylden «min». Det er «jeg» som har syndet. 

«Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet! Vask meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd! For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort – for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer.» (Salme 51,3-6).

La du merke til alle gangene «jeg», «meg» og «mine» kom igjen? Les salmeversene en gang til. Lev deg inn i ordene – gjør de til dine egne. Om vi ikke har syndet like grovt som kong David (begjær og hor, stjele, løgn og drap), så har den enkelte av oss sannelig nok av synder vi trenger å be om at den hellige Gud tilgir oss.

Vi som har blitt kjent med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, vi vet at i han så vil Gud være oss nådig, utslette vår synd, vaske oss rene og rense oss for synd. Må det aldri slutte å være mitt hjertes bønn – at Gud på grunn av Jesu Kristi soning vil slette ut syndene mine. Og, må det også alltid være mitt hjertes takk – at på grunn av Jesus så står ikke mine synder lenger i veien mellom Herren Gud og meg. Jeg er tilgitt! Amen og halleluja!

TRV 305

Powered by Cornerstone