Materialisme eller forfølgelse?
Pixabay/CCL

Materialisme eller forfølgelse?

Hva er største trussel mot den kristne tro - materialisme eller forfølgelse?
Av Svein Anton Hansen, publ.25.febr.-21

Er det slik at materialisme er en større trussel for kristne enn forfølgelse og lidelse?

I utgangspunktet kan vi fort tenke at det matrielle kun er noe positivt mens forfølgelse kun oppleves som noe negativt. Så er det gjerne folk som selv er utsatt for forfølgelse for troen som sier at materialismen oppleves som en større trussel mot det åndelige livet enn motgangen. 
Selv har de fleste i "det kristne vesten" lite eller ingen erfaringer med forfølgelse. Materialsimen står vi derimot midt oppi, med hele oss.

Når det gjelder forfølgelse og lidelse, så må vi ikke rosemale og tenke at jo mer forfølgelse jo bedre for kirken. For de som står midt oppi forfølgelsen, så må det oppleves beintøft, både fysisk, psykisk og sosialt.
Likevel – mange opplever og sier at denne tilstanden driver dem mot Jesus. Jeg tror dette bl.a. kan handle om gjenkjennelse – at Jesus selv var forfulgt. Nå opplever de det samme som Jesus opplevde. Han kjenner til akkurat den situasjon den forfulgte står oppe i. (Hebr.4,14-16)

Materialisme er først og fremst en kraft som drar hjerter bort fra Gud. Jo flere matrielle goder som flytter inn i livene våre, jo mer lunke blir hjertene både overfor andre mennesker og Gud. Et lunkent hjerte gjør at den troende er på vei bort fra Gud. På denne måten kan materialismen utgjøre en trussel for troen.

 

Hva skal vi tenke om kristne menneskers forhold til materialisme? Lever vi ”bibelsk” på dette området i Norge i dag?

Dette er ikke et "ja/nei-spørsmål". Og, livet og våre holdninger til det materielle er heller ikke et svart-hvitt-forhold. Vi lykkes i større eller mindre grad å leve bibelsk med våre penger og vårt forhold til ting & tang.

Sammenliknet med majoriteten av mennesker på jorden er selv fattige i Norge materialister. Vi trenger å finne et fornuftig nivå å leve på. Som kristne foreldre ønsker vi ikke at barna våre skal skille seg for mye ut fra andre barn/ ungdommer når det gjelder klær, mobiltelefoner m.m.

Først og fremst tror jeg det handler om å lære seg til å leve nøkternt og være fornøyd med det en har. Så handler det også om å lære seg å gi. Det finnes bare en medisin mot materialismen – nemlig det å gi. Hver gang jeg gir en kollekt eller penger til andre som trenger det, så mister materialismen litt grepet sitt på meg.

 

Er det galt å være rik, sett fra et bibelsk ståsted?

Vi møter mange rike mennesker i Bibelen; Abraham, Job med flere. Synden sitter ikke i pengesedlene. Men pengene limer seg så fort fast i hjertene våre. Den som er rik må spørre seg hva han/ hun gjør med rikdommen sin og hvordan de har skaffet seg rikdommen. Folk kan ha mye penger pga arv og hardt ærlig arbeid. Andre har gjort seg rike ved å utnytte andre mennesker eller ved svart økonomi.

Nei det er ikke galt å være rik. Det er ille å være fattig, godt å være rik, men enda bedre å ha "nok" og lære seg å sette pris på det vi har og dele dette med andre mennesker. Vi fødes egoistiske, men gjenfødes til å være gavmilde.

OPKL 544

Powered by Cornerstone